Neuropsykologia

Hallinto  
Professori Laura Hokkanen
Helsingin yliopisto
etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi
puh. 02941 29505
Yliopistonlehtori Maarit Virta
Helsingin yliopisto
etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi
puh. 02941 29535

Yliopistolehtori Hanna Jokinen-Salmela
Helsingin yliopisto 
hanna.jokinen[at]helsinki.fi

Yliopistonlehtori Marja Laasonen
Helsingin yliopisto
marja.laasonen[at]helsinki.fi

Koulutussuunnitelija Helena Laurila
Helsingin yliopisto
etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi 
puh. 02941 20506

- Myös erikoisalan ohjausryhmän kokousten sihteeri/asioiden valmistelija

 

Erikoisalan ohjausryhmä    
Jäsenet Yliopisto/organisaatio Varajäsenet
Puheenjohtaja Laura Hokkanen  
etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi
HY Varapuheenjohtaja Maarit Virta
etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi 
Maarit Virta
etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi
HY  

Hanna Jokinen-Salmela
etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi

HY  
Marja Laasonen
etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi
HY  

Kati Rantanen
etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi

HY  
Katri Komulainen
etunimi.sukunimi[at]uef.fi
ISY Iija den Herder
etunimi.sukunimi[at]uef.fi
Tuija Aro
tuija.i.aro[at]jyu.fi
JY (Ilmoitetaan myöhemmin)
Mervi Jehkonen
etunimi.sukunimi[at]tuni.fi
TAU Anneli Kylliäinen
etunimi.sukunimi[at]tuni.fi
Jukka Leppänen
etunimi.sukunimi[at]utu.fi
TY Mika Koivisto
etunimi.sukunim[at]utu.fi
Mira Karrasch
etunimi.sukunimi[at]abo.fi
ÅA Matti Laine
etunimi.sukunimi[at]abo.fi
Nella Schiavone
etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi
HY, Opiskelijajäsen  

Carina Saarela
etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi

HY, Opiskelijajäsen  
Taina Nybo
etunimi.sukunimi[at]hus.fi
Suomen Psykologiliitto Matti Vanhanen
etunimi.sukunimi[at]niuva.fi
Asiantuntijajäsenet    
Tatu Kauranen
etunimi.sukunimi[at]vitamind.fi
Suomen Neuropsykologinen yhdistys Sari Levänen
sari-anne.levanen[at]hus.fi
Erja Poutiainen
etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi
Neuropsykologian Erikoistumislautakunta  Liisa Klenberg
etunimi.sukunimi[at]hippoterapiaklinikka.fi