Kliininen mielenterveyspsykologia

Professori Jari Lahti
Helsingin yliopisto
etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi
puh. 02941 911

vs. Yliopistonlehtori Monica Ålgars
(1.1.2021 alk.)
Helsingin yliopisto
etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi
puh. 02941 911

  Koulutussuunnitelija Helena Laurila
Helsingin yliopisto
etunimi.sukunimi [at]helsinki.fi
puh. 02941 20506
Ohjausryhmän kokoonpano (8.4.2021)