Lausunnot

Ministeröiden ja muiden asiantuntijatahojen pyytämät sekä Psykonetin omasta aloitteesta tuotetut lausunnot

Tältä sivulta löydät julkisesti tuotetut lausunnot.

Lausuntoja tuotetaan sekä itsenäisesti kantaa ottaen tai niitä voi pyytää verkoston kanssa yhteistyössä toimivat muut tahot, kuten esimerkiksi ministeriöt ja Valvira.