Lausunnot

Ministeröiden ja muiden asiantuntijatahojen pyytämät sekä Psykonetin omasta aloitteesta tuotetut lausunnot

Lausuntoja tuotetaan sekä itsenäisesti kantaa ottaen tai niitä voi pyytää verkoston kanssa yhteistyössä toimivat muut tahot, kuten esimerkiksi ministeriöt ja Valvira.

 

Vetoomus erikoispsykologikoulutuksen maksuttomuudesta 2021