Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on haettavana psykologian yliopistonlehtorin tehtävä

Tehtävä sijoittuu psykologian tutkinto-ohjelmaan, joka kouluttaa terveydenalan ammattihenkilöinä toimivia psykologeja. Tehtävä on määräaikainen 1.8.2020–31.07.2021. 

Psykologian oppiala sijoittuu yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan hyvinvointitieteiden yksikköön. Psykologian tutkimuksen painoalueita ovat 1) sosiaalinen kognitio ja emootiot, 2) työ ja hyvinvointi, 3) ympäristö ja hyvinvointi, 4) kehityksellinen psykopatologia, vuorovaikutussuhteet ja trauma, 5) neuropsykologiset häiriöt ja kuntoutus ja 6) mielenterveyden ja terveyden psykologia.

Tehtävänkuvaus, hakuohjeet, hakulomake ja lisätiedot.

Hakuaika tehtävään päättyy 31.5.2020 klo 23:59.