Haku erikoispsykologikoulutuksiin päättynyt

Haku erikoispsykologikoulutuksiin 2022

Erikoispsykologikoulutus tarjoaa työelämälle erityisasiantuntijoita viideltä eri psykologian alalta. Tiivis yhteys työelämän ja korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan välillä mahdollistaa laadukkaiden koulutusten järjestämisen sekä tieteellisen tutkimustiedon suhteuttamisen käytännön asiantuntijuuteen ja työntekoon. Erikoispsykologikoulutukset ovat laajuudeltaan 70 opintopistettä ja voidaan suorittaa 3 vuodessa työn ohessa. 

Voit hakea opiskelemaan erikoispsykologiksi seuraaville erikoisaloille (suluissa kunkin alan koulutusvastuuyliopisto): 

Kliininen mielenterveyspsykologia (Helsingin yliopisto), Lapset ja nuoret (Turun yliopisto ja Åbo Akademi), Neuropsykologia (Helsingin yliopisto), Terveyspsykologia (Itä-Suomen yliopisto), Työ- ja organisaatiopsykologia (Tampereen yliopisto).

Tarkemmat tiedot erikoispsykologikoulutuksesta ja hausta.