Psykonet lyhyesti

Psykonet organisaatiokaavio

Psykonetin toiminta koskee psykologian maisterin tutkintoon tähtäävää peruskoulutusta, psykologian lisensiaatin tutkintona toteutettavaa erikoistumiskoulutusta ja tohtorin tutkintoon tähtäävää tutkijakoulutusta. Koulutuksen sisällön ja toiminnan kehittämiseen osallistuu verkoston sisäinen vastuu- ja valmisteluorganisaatio, joka on kuvattu yllä.

Verkostoon kuuluvat yliopistot kehittävät psykologian alan yliopistokohtaista profiloitumista ja tarkoituksenmukaista työnjakoa, kehittävät verkostoyhteistyöhön soveltuvia, joustavia hallinnollisia menettelytapoja ja ottavat huomioon verkostotoiminnan tarpeet omassa hallinnollisessa toiminnassaan.

Opiskelijoita ja verkoston järjestämää opetusta koskevat tutkintohallinnolliset asiat käsitellään yliopistojen tiedekunnissa ja niitä vastaavissa elimissä kunkin yliopiston säädösten mukaisesti. Tutkintotavoitteet sovitaan yliopistokohtaisesti.

Verkoston toimintaan osallistuvat psykologian alan yleiseksi kehittämiseksi verkostoon kuuluvien yliopistojen lisäksi myös muut psykologian alaan kuuluvat tai sitä sivuavat yliopistolliset yksiköt ja seuraavat yhteisöt: Suomen Psykologiliitto, Suomen Psykologian Opiskelijoiden liitto (SPOL) ja Suomen Psykologinen Seura.

Verkoston yhteistoiminnan perustana on alun perin ollut psykologian tutkinnoista annettu tutkintoasetus (318/1996, 1 §), jossa edellytetään, että tutkintoihin kuuluva koulutus suunnitellaan ja järjestetään psykologian alan opetusta antavien yliopistojen yhteistyönä. Vaikka asetus on kumottu 2004, yhteistyötä on jatkettu.