Organisaatio

Psykonet toimii yleiskokouksen antamien toimintasääntöjen mukaisesti ja on organisoitunut työnjaollisesti ja hallinnollisesti:

• Verkoston yhteistyö on vahvistettu rehtorien allekirjoittamalla sopimuksella.
• Ylin päättävä elin on johtokunta, jossa on edustus kaikista oppiaineista, yhteistyöryhmistä sekä asiantuntijoista.
• Lisäksi Psykonetin piirissä toimii kiinteät yhteistyöryhmät: 
 
• Perustutkintotyöryhmä, jonka alla kaksi erillistä ryhmää harjoitteluasiat sekä kliinisen taitojen opetuksen työryhmä
 
• Erikoispsykologikoulutuksen yhteistyöryhmä
 
• Ulkomaan opintojen työryhmä

 

Yllä kuvatun organisaation erilliset ryhmät osallistuvat aktiivisesti sisällön ja toiminnan kehittämiseen sekä toimivat sisäisenä vastuu- ja valmisteluorganisaationa. 

Yliopistot kehittävät  yhteistyössä psykologian alan yliopistokohtaista profiloitumista ja tarkoituksenmukaista työnjakoa, kehittävät verkostoyhteistyöhön soveltuvia, joustavia hallinnollisia menettelytapoja ja ottavat huomioon verkostotoiminnan tarpeet omassa hallinnollisessa toiminnassaan.

Opiskelijoita ja verkoston järjestämää opetusta koskevat tutkintohallinnolliset asiat käsitellään yliopistojen tiedekunnissa ja niitä vastaavissa elimissä kunkin yliopiston säädösten mukaisesti. Tutkintotavoitteet sovitaan yliopistokohtaisesti.

Verkoston toimintaan osallistuvat psykologian alan yleiseksi kehittämiseksi verkostoon kuuluvien yliopistojen lisäksi myös muut psykologian alaan kuuluvat tai sitä sivuavat yliopistolliset yksiköt ja seuraavat yhteistyökumppanit: Suomen Psykologiliitto, Suomen Psykologian Opiskelijoiden liitto (SPOL) ja Suomen Psykologinen Seura. 

Etusivulle