Psykologiharjoittelija

ESSOTE (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä)
Oppilas- ja opiskeluhuolto
Sairaalantie 3
52700
Mäntyharju
Psykologi Maritta Kauppinen
040 660 8492
  • Psykologiset tutkimukset, joiden kautta on mahdollista tutustua laajasti lasten ja nuorten kanssa käytettäviin sekä kognitiivisen suoriutumisen että emotionaalisen tilanteen arvioinnin menetelmiin. Tutkimukseen tulosyinä voivat olla kotona tai koulussa heränneet huolet mm. mahdollisesta oppimisvaikeudesta, lukivaikeudesta, tarkkaavuushäiriöstä, autismikirjon häiriöstä, kehityksellisestä kielihäiriöstä, masennuksesta, ahdistuneisuudesta jne.
  • Tarvittavien tukitoimien suunnitteluun osallistuminen.
  • Tukea-antavat yksilötyöskentelyjaksot, jotka ovat lyhytkestoisia, lyhytterapeuttisesti orientoitunutta tukea esim. elämäntilannekriiseihin liittyen.
  • Yhteisöllinen oppilashuoltotyö: oppilashuoltoryhmät, tunnetaitotunnit.
  • Monialainen yhteistyö paikallisen perhepalvelutiimin ja koulun verkostojen kanssa.
12.1.2022
31.5.2022

Tarjoamme psykologiharjoittelijalle mielenkiintoisen ja monipuolisen harjoitteluympäristön sekä mahdollisuuden painottaa harjoittelussa omia ammatillisia mielenkiinnon kohteita. Harjoittelijalla on mahdollisuus työskennellä sellaisen psykologin ohjauksessa, jolla on laaja-alainen kokemus lasten ja nuorten kanssa työskentelystä sekä kokemusta myös aiempien psykologiharjoitteluiden ohjauksesta. Henkilökohtaista harjoittelun ohjausta on tarjolla säännöllisesti 2 tuntia viikossa ja sen lisäksi aina tarvittaessa.

Hakemukset suoraan em. yhteyshenkilölle Maritta Kauppinen.

Liitä hakemukseesi opinto-suoritusotteesi ja CV.

Mäntyharjussa on avoinna yksi harjoittelupaikka. Harjoittelupaikka tulee mahdollisesti avoimeksi myös vuonna 2023. Lisätietoja antaa em. yhteyshenkilö Maritta Kauppinen ja myös palveluesihenkilö Minna Keränen puh. 040 359 8658, minna.keranen@essote.fi 

Palkka 2250 €/kk.

www.essote.fi

Sisältö

Tämä kansio on tyhjä.