Psykologien tarve kasvaa Suomessa – koulutuksen lisääminen ei riitä ratkaisuksi

Psykologien tarve - Valtakunnallinen tarvekartoitus

Psykologien tarvekartoituksen mukaan psykologeista on pulaa ja tarve vaihetelee alue- sekä alakohtaisesti. Psykologien tarve arvioidaan  jatkavan kasvuaan tulevina vuosina. Kyse ei kuitenkaan ole vain psykologien määrästä vaan myös kohtaanto-ongelmasta, kun asiantuntijat ja työpaikat eivät kohtaa. Psykologiosaamisen kysyntä kasvaa. Kartoituksen vastaajista 85 % arvioi psykologien tarpeen kasvavan seuraavan parin vuoden aikana ja 95 % arvioi tarpeen kasvavan seuraavan 5–10 vuoden aikana.   Rekrytoinntiosaamisen ja työsuhde-etujen lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota  psykologian alan koulutusrakenteisiin sekä  resurssiviisaaseen arvioinnti- ja kehittämistyöhän koulutusrakenteissa ja tarpeissa. 

Tämä kartoitus oli myös ensimmäinen, jossa työnantajat pääsivät kertomaan näkemyksiään psykologien saatavuudesta sekä siitä, millaista erityisosaamista organisaatiot psykologeilta tarvitsevat ja odottavat. 

Tutustu tarvekartoitukseen selvityksen pohjalta syntyneisiin ajatuksiin täältä: 

https://www.psyli.fi/me/suositukset-ohjeet-ja-julkaisut/psykologien-tarvekartoitus/