Psykologi (PSYKE) tehtävä Tampereen yliopistossa

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on haettavana osa-aikainen (50%) psykologin tehtävä määräaikaisena 31.8.2024 saakka.  Tehtävän aloitusajankohta on sovittavissa. Tehtävä sijoittuu psykologian tutkinto-ohjelman Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE:en. 

Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE on psykologian ammattikäytäntöjen opetusta ja tutkimusta tuottava sekä psykologista asiakastyötä, erityisesti neuropsykologista kuntoutusta ostopalvelutoimintana tarjoava klinikka (https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/psykologian-opetus-ja-tutkimusklinikka-psyke). PSYKE:n kolmen keskeisen toiminta-alueen tavoitteena on: 

  1. Opetus: Tehostaa ja syventää psykologian perustutkinnon ammatillista opetusta tarjoamalla opetusklinikassa opiskelijoille aitoja asiakastyöskentelymahdollisuuksia ohjatussa oppimisympäristössä, tarjota erikoistumis- ja täydennyskoulutusta.  
  2. Tutkimus: Tukea tutkimusnäyttöön perustuvien psykologisten ja moniammatillisten ammattikäytäntöjen kehittymistä, sekä tarjota tutkimusmahdollisuuksia sekä perus- että jatko-opintojen vaiheessa
  3. Asiakastyö: Tuottaa ostopalvelutoimintana lasten, nuorten ja aikuisten psykologisia ja neuropsykologisia tutkimuksia, yksilö- ja ryhmäkuntoutusta, sekä koulutusta ja työnohjausta.

Tehtävän kuvaus, hakuohjeet, linkki sähköiseen hakulomakkeeseen ja muut lisätiedot.

Hakuaika päättyy 26.9.2022.