Klinikkaopetus

Klinikkaopetuksen tarkoituksena on mahdollistaa psykologin ammattitaitojen opiskelu aidoissa asiakastilanteissa. Opetus on suunniteltu ja järjestetty kullakin klinikalla erikseen vastaamaan monenlaisia opiskelutarpeita.

Klinikkatyötä kehitetään Psykonet-yhteistyönä Kliinisten taitojen opetuksen työryhmässä.