Psykologiharjoittelija

ESSOTE/Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Oppilas- ja opiskeluhuolto Mäntyharju
Sairaalantie 3
52700
Mäntyharju
Maritta Kauppinen
040 6608492

Psykologiharjoittelijan keskeisiä työtehtäviä ovat

• Psykologiset tutkimukset, joiden kautta on mahdollista tutustua laajasti lasten ja nuorten kanssa käytettäviin sekä kognitiivisen suoriutumisen että emotionaalisen tilanteen arvioinnin menetelmiin. Tutkimukseen tulosyinä voivat olla kotona tai koulussa heränneet huolet mm. mahdollisesta oppimisvaikeudesta, lukivaikeudesta, tarkkaavuushäiriöstä, autismikirjon häiriöstä, kehityksellisestä kielihäiriöstä, masennuksesta, ahdistuneisuudesta jne.

• Tarvittavien tukitoimien suunnitteluun osallistuminen.

• Tukea-antavat yksilötyöskentelyjaksot, jotka ovat lyhytkestoista, lyhytterapeuttisesti orientoitunutta tukea esim. elämäntilannekriiseihin liittyen.

• Yhteisöllinen oppilashuoltotyö: oppilashuoltoryhmät, tunnetaitotunnit.

• Monialainen yhteistyö paikallisen perhepalvelutiimin ja koulun verkostojen kanssa.

8.9.2022
30.11.2022

Hakemukset em. yhteyshenkilölle.

Palkka 2296 €/kk.

Tarjoamme psykologiharjoittelijalle mielenkiintoisen ja monipuolisen harjoitteluympäristön sekä mahdollisuuden painottaa harjoittelussa omia ammatillisia mielenkiinnon kohteita. Harjoittelijalla on mahdollisuus työskennellä sellaisen psykologin ohjauksessa, jolla on laaja-alainen kokemus lasten ja nuorten kanssa työskentelystä sekä kokemusta myös aiempien psykologiharjoitteluiden ohjauksesta. Henkilökohtaista harjoittelun ohjausta on tarjolla säännöllisesti 2 tuntia viikossa ja sen lisäksi aina tarvittaessa. Laita hakemukseen mukaan CV ja opintosuoritusote. Harjoittelu on mahdollista aloittaa tammikuussa 2023. Harjoittelun jälkeen organisaatiostamme saattaa löytyä sinulle työpaikka.

Sisältö

Tämä kansio on tyhjä.