Opintopsykologi-harjoittelija

Oulun yliopisto
Oulu
Pauliina Junnikkala
+358 50 522 0808

Etsimme Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteisiin koulutuspalveluihin motivoitunutta psykologian opiskelijaa opintopsykologiharjoittelijaksi syksylle 2023 (14.8.2023-13.1.2024, joustavat päivämäärät).

Tarjoamme opintopsykologiharjoittelijalle mielenkiintoisen ja monipuolisen toimintaympäristön sekä haasteellisia tehtäviä opiskelijoiden ja henkilökunnan parissa. Harjoittelun aikana toimit Oulun yliopiston työntekijänä. Harjoittelussa asiakaskuntasi koostuu Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoista. Toimipisteenä on yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteinen Linnanmaan kampus. Opintopsykologiharjoittelijan on mahdollista tehdä osittain etätyötä.

Palkallisen harjoittelun kesto on 5 kuukautta. Harjoittelussa painottuvat opiskelijoiden kanssa käytävät luottamukselliset ohjauskeskustelut, joissa käsitellään esimerkiksi opiskeluun, oppimiseen, motivaatioon tai jaksamiseen liittyviä haasteita. Lisäksi harjoitteluun sisältyvät oppimiseen liittyvät psykologiset arvioinnit ja testaukset, pienryhmätoiminnan ohjaaminen ja toimiminen moniammatillisissa tiimeissä. Mahdollisuuksien mukaan harjoittelija voi osallistua myös opiskelijoiden ja henkilökunnan koulutukseen ja konsultaatioon. Toivomme hakijalta kykyä itsenäiseen työskentelyyn, tietoteknisiä perustaitoja, kiinnostusta yksilö- ja ryhmäohjaukseen, sekä kehitysmyönteistä työotetta. Arvostamme lisäksi kykyä työskennellä englanniksi.

21.9.2022
23.10.2022

Hakemukset suoraan em. yhteyshenkilölle.

Palkka 1611,53 €/kk.

https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/opiskelun-tuki-ja-yhteystiedot-opiskelijalle/opintopsykologin-ohjauspalvelut

Sisältö

Tämä kansio on tyhjä.