Perustutkinto-opetus

virtuaaliPsykonet-verkoston jäsenyliopistoissa toteutettava psykologian perusopintokokonaisuus samoin kuin osa aine- ja syventävistä opinnoista toteutetaan kokonaisuudessaan Psykonet-yhteistyönä. Jäsenyliopistojen yhteistä perustutkinto-opetusta kehittää ja valvoo yliopistojen nimeämien vastuuhenkilöiden muodostama perustutkinnon johtoryhmä. Työryhmän päätehtävänä on suunnitella Psykonetin yhteistä opetusta, joka toteutetaan videovälitteisesti vuorovaikutteisena kontaktiopetuksena (luentoina tai seminaareina), verkkokursseina tai näiden monimuotoisena yhdistelmänä.

Opetusyhteistyön lisäksi perustutkinnon johtoryhmä käsittelee opiskeluun liittyviä erityiskysymyksiä, esimerkiksi psykologian ammatillisten opintojen kehittämistä, psykologian harjoitteluun liittyviä kysymyksiä, opintojen vastaavuuteen liittyviä asioita, opiskelijavalintayhteistyötä ja tutkintorakenteeseen liittyviä muutoksia.