Perustutkinto-opetus

Psykonet-verkoston jäsenyliopistoissa (HY, ISY, JY, TAU, TY) toteutettava psykologian perusopintokokonaisuus (25 op) samoin kuin osa aine- ja syventävistä opinnoista toteutetaan Psykonet-yhteistyönä. Psykonet-verkoston yhteistyössä järjestämät kurssit toteutuvat osin tai kokonaan verkossa sekä videoluentojen välityksellä.

Psykologian alan perustutkintoon johtavasta opetuksesta löydät lisätietoa oman yliopistosi nettisivuilta ja opinto-oppaista: HY, ISY, JY, TAU, TY, ÅA .

Psykonet-perustutkintotyöryhmä. Työryhmän päätehtävänä on suunnitella Psykonetin yhteistä opetusta. Opetusyhteistyön lisäksi perustutkintotyöryhmä käsittelee opiskeluun liittyviä erityiskysymyksiä, erimerkiksi psykologian ammatillisten opintojen kehittämistä, psykologian harjoitteluun liittyviä kysymyksiä, opintojen vastaavuuteen liittyviä asioita, opiskelijavalintayhteistyötä ja tutkintorakenteeseen liittyviä muutoksia.