Erikoispsykologikoulutuksen yhteiset kurssit 2018-2020

Erikoispsykologikoulutuksen yhteisiä kursseja järjestetään vähenevissä määrin seuraavasti. Kaikkien kurssien tarkkoja päivämääriä ei ole vielä tiedossa, mutta kurssit lisätään kurssikalenteriin heti kun päivämäärät selviävät.

Mikäli jotakin kurssia ei enää järjestetä, mutta se on sinulle välttämätön, ole yhteydessä oman erikoisalaasi henkilökuntaan. Seuraa lisäksi oman yliopistosi koulutustarjontaa (linkit sivun alareunassa).

Seuraavia kursseja ei enää järjestetä lisensiaattimuotoisen erikoispsykologikoulutuksen päättymisen ja vähäisen kiinnostuksen vuoksi:

  • YHT2L Tutkimusprosessin suunnittelu ja toteutus järjestettiin verkkokurssina viimeisen kerran vuonna 2017.
  • YHT2B Laadulliset menetelmät järjestetty keväällä 2015.
  • YHT2F Yleinen tieteenteoria, järjestetty joulukuussa 2015 Turun yliopistolla. Ei järjestetä enää vähäisen kiinnostuksen vuoksi.
  • YHT2J Interventiotutkimus järjestetty keväällä 2015. Ei järjestetä enää vähäisen kiinnostuksen vuoksi.