Uudelleen ilmoittautuminen erikoispsykologikoulutukseen

Jos sinut on hyväksytty suorittamaan lisensiaatin tutkintoon johtavaa erikoispsykologikoulutusta tiettyyn yliopistoon, mutta et ole ilmoittautunut läsnä olevaksi, voit joutua ilmoittautumaan uudelleen aktiiviseksi opiskelijaksi ja mahdollisesti maksamaan uudelleenrekisteröinnistä maksun. Seuraavassa esitellään lyhyesti eri yliopistojen ohjeet aiheeseen liittyen ja linkit lisätietoihin.

Kaikissa tapauksissa uudelleen ilmoittautuvilta peritään vähintään kirjoittautumismaksu 35 euroa. Kirjoittautumismaksun suuruus on määrätty valtioneuvoston asetuksen 1082/2009 4 §:ssä. Seuraavista linkeistä pääset nopeasti oman yliopistosi ohjeisiin. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä oman yliopistosi opiskelijapalveluihin.

Helsingin yliopisto

Jos et ilmoittaudu joko läsnäolevaksi tai poissaolevaksi ilmoittautumisaikana (1.5.–31.8.) menetät tutkinnonsuoritusoikeutesi. Tutkinnonsuoritusoikeuden uudelleenaktivoinnin menettelytapa riippuu siitä, milloin haet aktivointia.

Jos ilmoittautumisen laiminlyötyäsi haluat palauttaa tutkinnonsuoritusoikeutesi ja ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi saman lukuvuoden aikana 31.7. mennessä, riittää, että maksat uudelleenkirjoittautumismaksun. Katso maksu- ja ilmoittautumisohjeet alla.

Jos haet tutkinnonsuoritusoikeuden palautusta ja ilmoittaudut vasta unohdusta seuraavana lukuvuotena tai myöhemmin, sinun on ensin haettava tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamista tiedekunnalta. Hakemus tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamisesta osoitetaan sille tiedekunnalle, jossa sinulla oli oikeus suorittaa tutkinto.

Tohtorikoulutettavien [ja lisensiaatintutkintoa suorittavien; Psykonet huom.] tulee maksaa uudelleenkirjoittautumismaksu (maksutiedot alla) ja mikäli haluavat liittyä ylioppilaskunnan jäseniksi lisäksi ylioppilaskunnan jäsenmaksun.

Tämän jälkeen sinun tulee toimittaa kuitit uudelleenkirjoittautumismaksusta ja ylioppilaskunnan jäsenmaksusta opiskelijaneuvontaan. Kuitteina käy verkkopankista tulostettu kuitti, jossa näkyy arkistointitunnus. Mikäli sinulla on myös tiedekunnan palautuspäätös, muista toimittaa myös tämä. Huom. Uudelleenkirjoittautumismaksu on tutkinnonsuoritusoikeuskohtainen.

Uudelleenkirjoittautumismaksu on 35 euroa. Maksun voit maksaa Helsingin yliopiston tilille: NORDEA FI23 1660 3000 0777 20, viitenumero on 0253 62312. Jos maksat uudelleenkirjoittautumismaksun ulkomailta, maksutiedot ovat seuraavat: IBAN FI23 1660 3000 0777 20; Swift NDEAFIHH.

Itä-Suomen yliopisto

Tutkinto-opiskelija (perus- tai jatkotutkinto-opiskelija), joka ei ilmoittaudu määrättynä ilmoittautumisaikana, poistetaan yliopiston kirjoilta. Takaisin kirjoille on haettava kirjallisesti lomakkeella, ja ilmoittautumisen yhteydessä on maksettava uudelleenkirjoittautumismaksu.

Jos opiskelija unohtaa ilmoittautua ilmoittautumisaikana (2.5.–15.9.) ja haluaa ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi saman lukuvuoden aikana, täytetyn lomakkeen lisäksi opintopalveluihin on toimitettava tosite uudelleenkirjoittautumismaksusta ja mahdollisesta ylioppilaskunnan jäsenmaksusta.

Kun edellisestä ilmoittautumisesta on kulunut vuosi tai pidempi aika, täytetyn lomakkeen ja maksutositteiden (uudelleenkirjoittautumismaksu ja mahd. ylioppilaskunnan maksu) lisäksi opiskelijan tulee ottaa yhteyttä omaan oppiaineeseensa opintosuunnitelman tekoa varten.

Takaisin kirjoille on haettava kirjallisesti lomakkeella, jonka voi tulostaa verkosta (ks. alla) tai noutaa opintopalveluista.

Jyväskylän yliopisto

15.9. jälkeen ilmoittautuvat joutuvat maksamaan uudelleenkirjaamismaksun, jotta heidät voidaan ottaa uudelleen yliopiston kirjoille. Uudelleenkirjaamismaksu menee myös opiskelijalta, joka ei ole ollut kirjoilla edellisenä lukuvuonna. Uudelleenkirjaamismaksun kuitti on aina esitettävä opiskelijapalveluihin ilmoittautumisen yhteydessä. Uudelleenkirjaamismaksun kuitti (verkkopankista tulostettu kopio riittää) on esitettävä opiskelijapalveluihin ilmoittautumisen yhteydessä tai sen voi lähettää sähköpostitse opiskelijapalvelut@jyu.fi tai paperikopiona os. Jyväskylän yliopisto, Opiskelijapalvelut, PL 35 (T), 40014 Jyväskylän yliopisto.

Maksun suuruus on 35 e ja se maksetaan pankkiin yliopiston tilille (Danske Bank) IBAN FI0489199710001078, SWIFT code (BIC) DABAFIHH, viite 9942114.

Tampereen yliopisto

Mikäli ilmoittautumista läsnä- tai poissaolevaksi ei ole tehty ajoissa, opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, ja sitä on anottava takaisin kirjallisesti.

Täytä hakemus opinto-oikeuden palauttamiseksi (ks. alla). Lomakkeen saa myös aktuaarinkansliasta. Palauta lomake aktuaarinkansliaan. Postiosoite: Aktuaarinkanslia, 33014 Tampereen yliopisto. Käyntiosoite: Kalevantie 4, huone A121. Sähköposti: aktuaari@uta.fi. Mikäli ilmoittautuminen on jäänyt väliin alle vuosi sitten (eli olet ollut kirjoilla vielä edellisenä lukuvuonna), ei lomakkeessa pyydettyä opintorekisteriotetta tarvitse toimittaa.

Päätös opiskeluoikeuden palauttamisesta tulee opiskelijalle postitse tai ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Ilmoittaudu ohjeiden mukaan. Maksa uudelleenkirjaamismaksu (35€) päätöksen mukana tulleiden maksuohjeiden mukaisesti.

Mikäli peruspalvelutunnuksesi on sulkeutunut, se ei aktivoidu automaattisesti uudestaan. Kun läsnäolosi on kirjattu, voit seuraavasta päivästä lukien käyttöönottaa peruspalvelutunnuksesi osoitteessa www13.uta.fi.  Peruspalvelutunnuksen saa myös paikan päältä aktuaarinkansliasta henkilöllisyystodistusta näyttämällä.

Turun yliopisto

Jos unohdit ilmoittautua yliopistoon ilmoittautumisaikana tai edellisestä ilmoittautumisesta on kulunut aikaa alle kolme lukuvuotta, sinun on haettava kirjallisesti oikeutta uudelleen ilmoittautumiseen. Tarvittavan lomakkeen ja ohjeet saat lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: ilmoittautuminen@utu.fi.

Uudelleen ilmoittautuvilta peritään kirjoittautumismaksu 35 euroa. Uudelleen ilmoittautumisessa otetaan huomioon myös opintoajan rajauksen ja passiivirekisterin vaikutus opiskeluoikeuden voimassaoloon. Tarvittaessa opiskelijan on ensin haettava opiskeluoikeuden aktivointia tiedekunnalta.

Jatko-opiskelijan opinto-oikeus siirretään passiiviseksi, jos opiskelija ei ole viimeisen kolmen lukuvuoden aikana suorittanut jatko-opintoja tai osallistunut ohjaukseen sovitulla tavalla. Opinto-oikeus siirretään passiiviseksi myös, jos opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi tai laiminlyönyt ilmoittautumisen viimeiset kolme lukuvuotta.

Passiivirekisterissä olevan opiskelijan yliopiston käyttäjätunnus lakkaa toimimasta, eikä opiskelija voi enää käyttää esimerkiksi yliopiston sähköpostiosoitetta eikä kirjautua Moodleen tai Nettiopsuun.

Kun opiskelija haluaa myöhemmin aktivoida opinto-oikeutensa, tulee hänen laatia HOPS ja palauttaa se tiedekuntaan yhdessä aktivoimislomakkeen kanssa (ks. tiedekunnan ohjeet http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/opiskelu/opinnot/valmistuminen/passiivirekisteri/Sivut/home.aspx). Tiedekunta tekee päätöksen opinto-oikeuden aktivoinnista.

Mikäli opinto-oikeus palautetaan aktiiviseksi, opiskelija saa opinnoilleen jatkoaikaa maksimissaan seuraavan kahden lukuvuoden loppuun (31.7.) asti. Lukuvuosi-ilmoittautumisen ohjeet lähetetään opiskelija- ja hakijapalveluista sen jälkeen, kun tiedekunta on ensin tehnyt päätöksen aktivoinnista.

Passiivirekisteriin siirretyn opinto-oikeuden uudelleen aktivoinnin yhteydessä opiskelijan on maksettava uudelleenkirjoittautumismaksu.

Åbo Akademi

Den som inte har närvaro- eller frånvaroanmält sig inom den utsatta tiden för läsårsanmälan måste anhålla om återinföring i matrikeln för att kunna återuppta sina studier. Blankett för ändamålet finns på Studentexpeditionerna och under Blanketter > Blanketter för studerande.

Anhållan lämnas till fakultetskansliet tillsammans med en realistisk studieplan. Anhållan behandlas därefter och godkänns eller förkastas. Beslutets skickas per post/epost till den studerande. Om anhållan godkänts bifogas även instruktioner om återinskrivning och betalning av kåravgift (gäller grundexamenstuderande) till brevet. Om anhållan inlämnats utanför tiden för läsårsanmälan medföljer även krav på betalning en förseningsavgift (35 euro).

Regeln om återinföring i matrikeln gäller såväl grundexamens- som forskarstuderande.