Työ- ja organisaatiopsykologian opiskelijoiden siirtyminen vanhasta koulutuksesta uuteen

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoisalan opiskelijat voivat kevään 2018 aikana hakea oikeutta siirtyä vanhamuotoisesta PsL-koulutuksesta uuteen erikoistumiskoulutukseen. Hakemuksia otetaan vastaan 2.-16.5.2018 välisenä aikana; hyväksytyt opiskelijat voivat aloittaa opintonsa syyslukukaudella 2018.

Tällöin edellytetään, että vanhan erikoispsykologikoulutuksen puolella on suoritettu valmiiksi ennen uusimuotoiseen koulutukseen siirtymistä:

  • TYO/TOP erikoispsykologikoulutuksen erikoistumisopinnot 60 op
  • Tutkimusmenetelmäopinnoista vähintään yksi ”Erikoispsykologi asiantuntijana” opintojakso (2-3 op) tai muu saman laajuinen erikoisalan professorin hyväksymä erikoispsykologikoulutuksen menetelmä-/yhteisopintojakso.

Siirtohakemuksen jättäminen edellyttää, että erikoisalan professori (Mauno) on tarkastanut ja hyväksynyt opiskelijan opintorekisteriotteen (tarkemmat ohjeet erillisen PDF-tiedoston sivulla 2).

Hakemuksen voi täyttää sähköisesti täällä 16.5.2018 asti.

Koulutuksen hinta määräytyy lopputyötä, sen ohjaamista sekä tarkistamista koskevasta maksusta (10 x 120 € = 1200 €), jonka opiskelija voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.

Siirtymiä vanhamuotoisesta uusimuotoiseen koulutukseen prosessoidaan 2018 keväällä ja viimeisen kerran 2019 keväällä, jonka jälkeen opiskelijan ei ole mahdollista siirtyä vanhamuotoisesta uusimuotoiseen erikoispsykologikoulutukseen.

Tarkempia ohjeita saat tästä PDF-tiedostosta ja erikoisalan henkilökunnalta.

Jos et ole ilmoittautunut kotiyliopistoosi, on mahdollista, että sinulla ei ole aktiivista opiskeluoikeutta, jolla voisit suorittaa mahdollisesti kesken jääneet opinnot. Tässä tapauksessa katso omaa kotiyliopistoasi koskevia ohjeita täältä.