Neuropsykologian opiskelijoiden siirtyminen vanhasta koulutuksesta uuteen

Neuropsykologian erikoisalan opiskelijat voivat kevään 2018 aikana hakea oikeutta siirtyä vanhamuotoisesta PsL-koulutuksesta uuteen erikoistumiskoulutukseen. Hakemuksia otetaan vastaan 2.-16.5.2018 välisenä aikana; hyväksytyt opiskelijat voivat aloittaa opintonsa syyslukukaudella 2018.

Tällöin edellytetään, että vanhan koulutuksen puolella on suoritettu valmiiksi ennen siirtymistä

  1. Kaikki ammatilliset erikoistumisopinnot (NEU1A-NEU1D, yht 55op tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot)
  2. Tutkimusmenetelmäopinnoista vähintään YHT1A Aloitusseminaari (2op) ja YHT1B Erikoispsykologi asiantuntijana (2op)

Vanhentuneet opinnot (suorituksesta yli 10 vuotta) on päivitettävä vanhan koulutuksen puolella ennen siirtymistä. Ammatilliset erikoistumisopinnot kootaan kokonaisuudeksi (55op). Kokonaisuuden suorituspäivämääräksi tulee se päivämäärä, jolloin opiskelija on suorittanut viimeisen kokonaisuuteen kuuluvan kurssin. Kokonaisuutta sidottaessa eivät opinnot saa olla yli 10 vuotta vanhoja.

Uuden koulutuksen puolella opintosuoritusoikeus koskee lopputyötä (10op), ja sen ohjausta (1op). Koulutuksen hinta määräytyy lopputyötä ja sen ohjausta koskevasta maksusta (11 x 120 € = 1320 €); se voidaan maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.

Elektronisen hakulomakkeen voi täyttää täällä 16.5.2018 asti.

Tarkempia ohjeita saat tästä PDF-tiedostosta ja erikoisalan henkilökunnalta.

Jos et ole ilmoittautunut kotiyliopistoosi, on mahdollista, että sinulla ei ole aktiivista opiskeluoikeutta, jolla voisit suorittaa mahdollisesti kesken jääneet opinnot. Tässä tapauksessa katso omaa kotiyliopistoasi koskevia ohjeita täältä.