Kehitys- ja kasvatuspsykologian opiskelijoiden siirtyminen vanhasta koulutuksesta uuteen

Kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoisalan opiskelijat voivat kevään 2017 aikana hakea oikeutta siirtyä vanhamuotoisesta PsL-koulutuksesta uuteen lasten ja nuorten erikoispsykologin erikoistumiskoulutukseen. Hakemuksia otetaan vastaan syksyllä 2017; hyväksytyt opiskelijat voivat aloittaa opintonsa kevätlukukaudella 2018.

Tällöin edellytetään, että vanhan erikoispsykologikoulutuksen puolella on suoritettu valmiiksi ennen uusimuotoiseen koulutukseen siirtymistä:

  • Erikoistumisopintojen kokonaisuus (KEH1, 65 op)
  • Tutkimusmenetelmäopinnoista (KEH2) tulee olla suoritettuna vähintään YHT1B, Erikoispsykologi asiantuntijana (2 op)

Hakemusta varten tarvitaan hyväksytty opintojen seurantalomake, johon on merkitty kehkan opintosuoritteet. Ilman tätä ei ole mahdollista hakea siirtoa. Vapaamuotoinen hakemus osoitetaan professorille ja toimitetaan sihteerille.

Koulutuksen hinta määräytyy lopputyön (LANUC 10 op) ja sen ohjauksen (LANUB3 Lopputyöseminaari 1 op) mukaan (10 op + 1 op x 120 € / op = 1320 €). Maksun voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.

Siirtymähakemuksia otetaan vastaan vain erikseen ilmoitettuina aikoina, ensimmäisen kerran 25.10.–15.11.2017. Tuolloin hyväksytyt opiskelijat aloittavat opintonsa 1.1.2018. Toinen mahdollisuus järjestetään myöhemmin ilmoitettavana aikana syksyllä 2018 kehkan koulutusohjelman päätyttyä.

Tarkempia ohjeita saat tästä PDF-tiedostosta ja erikoisalan henkilökunnalta.

Jos et ole ilmoittautunut kotiyliopistoosi, on mahdollista, että sinulla ei ole aktiivista opiskeluoikeutta, jolla voisit suorittaa mahdollisesti kesken jääneet opinnot. Tässä tapauksessa katso omaa kotiyliopistoasi koskevia ohjeita täältä.