Erikoispsykologikoulutusten verotus

Koska uusimuotoiset koulutukset ovat maksullisia, niistä voi olla osallistujille erilaisia veroseuraamuksia.

Psykonet on koonnut aiheesta Verohallinnon vero.fi -palvelun ohjeisiin pohjautuvan yhteenvedon Vero-ohjeita erikoispsykologikoulutuksen osallistujille. Hyödyllinen on myös Taloustaito-lehden numeron 7/2016 juttu Työn kyljessä opiskelemaan. Veronmaksajien Taloustaito-lehteä saa kirjastoista ja Veronmaksajien jäsenenä lehden arkistosta.

Erikoispsykologikoulutusten osallistujilta saatujen kokemusten perusteella vaikuttaa siltä, että erikoispsykologikoulutuksen osallistumismaksu on mahdollista vähentää verotuksessa toimimalla ohjeiden mukaisesti ja perustelemalla asian tarkkaan veroilmoituksessa.