Erikoispsykologikoulutukseen haku tammikuussa 2019! Psykonet - yliopistoverkoston järjestämiin 3- vuotisiin opintoihin voi hakea ajalla 7.1.-25.1.2019

Psykologit huomio - haku erikoispsykologikoulutuksiin avautumassa tammikuussa 2019 

Hakuaika on 7.1.-25.1.2019 

Erikoispsykologikoulutus on psykologian maisterin tutkinnon pohjalta suoritettava ammatillisesti painotettu yliopistotasoinen erikoistumiskoulutus. Koulutus kehittää asiantuntijuutta ja ammattikäytäntöjä erikoisalan mukaisella psykologian sovellusalalla. Koulutuksen toteuttavat Psykonet-verkoston yliopistot. Erikoistumiskoulutuksella vahvistetaan työelämässä toimivien korkeakoulutettujen ammatillista kehittymistä ja erityiskompetensseja.   

Tammikuussa 2019 avataan uusi haku valtakunnallisiin erikoispsykologikoulutuksiin. Koulutuksen järjestää yliopistojen psykologian oppiaineiden ja laitosten muodostama yliopistoverkosto Psykonet. Koulutus tuottaa Yliopistolain (1172/2014) 7 c §:n ja erikoistumiskoulutusta koskevan asetuksen (1439/2014) mukaisen pätevyyden toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä psykologian erikoisaloilla. Erikoispsykologikoulutuksista on kullakin erikoisalalla laadittu jäsenyliopistojen rehtoreiden allekirjoittama sopimus (VNA 1439/ 2014 20 c §). Koulutukset ovat maksullisia, ja niiden hinta on 120 € / opintopiste. 

ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSEN LAAJUUS ON 70 OP ja se voidaan suorittaa työn ohessa. Koulutukseen pääsyn ehtona on laillistetun psykologin kelpoisuus Suomessa ja useilla erikoisaloilla edellytetään lisäksi jo kertynyttä työkokemusta laillistettuna psykologina. Koulutus on suunniteltu kiinteässä yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa ja suoritetaan oman työn ohessa 3 vuoden aikana. 

KOULUTUKSET VOIDAAN SUORITTAA JOLLAKIN VIIDESTÄ ERIKOISALASTA (koulutuksen vastuuyliopisto):  

  • Terveyspsykologia (Itä-Suomen yliopisto) Terveyspsykologiassa haussa myös 30 op:n “Terveyspsykologian erikoistumisopinnot” -moduuli terveydenhuollon ammattilaisille (kelpoisuusvaatimus laillistettu terveydenhuollon asiantuntija tai ammattihenkilö).  
  • Lapset ja nuoret (Turun yliopisto ja Åbo Akademi),  
  • Neuropsykologia (Helsingin yliopisto), 
  • Kliininen mielenterveyspsykologia (Helsingin yliopisto),  UUSI, tiedot tulossa nettisivulle
  • Työ- ja organisaatiopsykologia (Tampereen yliopisto).  Kunkin erikoisalan koulutuksesta ja hausta vastaa yksi yliopisto (ks. yllä) yhteistyössä muiden Psykonet-yliopistojen kanssa.  HUOM! Haussa on auki lisäksi työ- ja organisaatio-psykologiassa 30 op:n moduuli myös muille kuin psykologeille (kelpoisuusvaatimus muu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto)

     

Hakukriteerit, tarkat hakuohjeet ja lisätiedot julkaistaan  Psykonetin verkkosivuilla www.psykonet.fi 

Lisätietoja antaa myös koordinaattori Tanja Sarlin, Turun yliopisto,  p.0407679358,  tanja.sarlin@utu.fi tai viestitse Facebookissa