Klinikkaopetus

Klinikkaopetuksen tarkoituksena on mahdollistaa psykologin ammattitaitojen opiskelu aidoissa asiakastilanteissa. Opetus on suunniteltu ja järjestetty kullakin klinikalla erikseen vastaamaan monenlaisia opiskelutarpeita.

Klinikkayhteistyöryhmä