Klinikkaopetus

Klinikkaopetuksen tarkoituksena on mahdollistaa psykologin ammattitaitojen opiskelu aidoissa asiakastilanteissa. Opetus on suunniteltu ja järjestetty vastaamaan monenlaisia opiskelutarpeita. Lisätietoja:

 

Kliinisten taitojen opetuksen työryhmä