Psykoterapian erikoispsykologin koulutus (vanha lis.)

teralogo

Psykoterapian erikoispsykologin koulutus on suunnattu terveyden- ja sosiaalihuollon tehtävissä toimiville psykologeille, joilla jo on psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeus. Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisesti psykoterapian teoriaan, tutkimuk­seen, työnohjaukseen ja käytäntöön perehtyneitä psykoterapian kouluttajia, työnohjaajia, tutkijoita ja asiantuntijoita. Erikoistumisopintoihin sisältyy psykoterapeutti kouluttajakoulutus, joka vastaa sisältöjen ja laajuuden osalta yliopistojen Valtakunnallisen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suositusta ja antaa siten pätevyyden psykoterapeuttikouluttajaksi. Koulutuksen sisällöissä painotetaan psykoterapian yleisiä ja yhteisiä tekijöitä sekä psykoterapiatutkimukseen perustuvaa tietoa. Kaikille yhteisten erikoistumisopintojen (50 op) lisäksi opiskelija valitsee joko tohtorintutkinnon suorittamista tukevia tutkimuspainotteisia opintoja tai psykoterapian asiantuntijatehtäviä tukevia kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin painottuvia opintoja (15 op). Erikoistumisopintojen lisäksi suoritetaan tutkimusmenetelmäopintoja (15 op) ja lisensiaatintutkimus (40 op).