Kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologin koulutus (vanha lis.)

Kehkalogo

Kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologikoulutuksen opinnot koostuvat erikoisalan ammatillisista ja teoreettisista opinnoista, työkokemuksesta ja työnohjauksesta, erikoisalaan liittyvistä tutkimusmenetelmäopinnoista sekä lisensiaatintutkimuksesta. Ammatilliset ja teoreettiset opinnot jakautuvat seitsemään opintokokonaisuuteen. Koulutus antaa erikoispsykologin pätevyyden, joka soveltuu hyvin mm. perheneuvoloissa, kouluissa, kehitysvammahuollossa, lastenpsykiatriassa sekä kehitys- ja kasvatuspsykologian opetustehtävissä toimiville.

 

Takaisin - muut vanhat lisensiaattimuotoiset erikoispsykologikoulutukset: Neuro, Psykoterapia, Terveyspsykologia, Työ- ja organisaatiopsykologia