Terveyspsykologian erikoispsykologin koulutus (vanha lis.)

Terveyspsykologia
trvlogo

Terveyspsykologian sisältöalueina ovat sekä mielenterveys että somaattinen terveys lähtökohtana kokonaisvaltainen käsitys ihmisestä ja sairastamisesta. Terveyspsykologian erikoispsykologin koulutuksen tavoitteena on antaa terveyspsykologiasta teoreettiset perustiedot ja perehdyttää alan keskeisiin sovellutuksiin. Koulutusohjelmassa käsitellään somaattisen ja psyykkisen terveyden psykologisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia perusteita sekä näiden välisiä vuorovaikutuksia ja yhteyksiä.

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet kehittää terveydenhuollon ja mielenterveystyön ammattikäytäntöjä vastaamaan muuttuvia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tarpeita, soveltaa erilaisia diagnostisia menetelmiä, terveyspsykologisia mittareita sekä käynnistää interventioita sekä evaluoida niiden toimivuutta ja tuloksellisuutta.