Psykoterapian erikoispsykologin koulutus

PSYKOTERAPIAKOULUTUKSEEN EI OLE MAHDOLLISTA HAKEA TAMMIKUUSSA 2022 AVAUTUVASSA ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUSTEN HAUSSA.

Eri yliopistot järjestävät psykoterapeuttikoulutuksia, jotka antavat psykoterapeuttina toimimisen edellyttämän osaamisen ja mahdollistaa psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden hakemiseen. 

Psykoterapian erikoispsykologin koulutus on suunnattu terveyden- ja sosiaalihuollon tehtävissä toimiville psykologeille, joilla jo on psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeus.

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisesti psykoterapian teoriaan, tutkimukseen, työnohjaukseen ja käytäntöön perehtyneitä psykoterapian kouluttajia, työnohjaajia, tutkijoita ja asiantuntijoita.

Erikoistumisopintoihin sisältyy psykoterapeuttikouluttajakoulutus, joka vastaa sisältöjen ja laajuuden osalta valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suositusta ja antaa siten pätevyyden psykoterapeuttikouluttajaksi.