Lasten ja nuorten erikoispsykologin koulutus

Kenelle? 

Lasten ja nuorten erikoispsykologin koulutus on suunnattu laillistetuille psykologeille (PsM tai vastaava), jotka työskentelevät tai suunnittelevat työskentelevänssä lasten ja nuorten kasvuympäristöissä tai palveluissa esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa, lastensuojelussa, perusterveydenhuollossa, perheneuvolassa ja erikoissairaanhoidossa tai ammatinharjoittajana.

Mitä? 

Lasten ja Nuorten Erikoispsykologikoulutus tarjoaa kattavan ajantasaisen, käytännön läheisen ja tutkittuun tietoon pohjautuvan tieto- ja taitopaketin. Koulutuksessa kouluttavat alan huippu-asiantuntija sekä kliiniseltä että akateemiselta kentältä.  Erikoispsykologikoulutukset tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden syventää asiantuntemustasi alalla.

Koulutus keskittyy lasten ja nuorten psykologiaan raskausajasta nuoruuteen. Koulutuksen käytyään opiskelija hallitsee ajanmukaisen kehityspsykologisen tiedon sekä yksilö- ja perhehoidon ajanmukaiset arviointi- ja interventiomenetelmät. Koulutus tarjoaa lasten ja nuorten kasvuympäristöihin työvälineitä, joilla voidaan edistää mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä ja kohdata monikulttuurisuus.

Tämän ohella koulutus antaa valmiudet asiantuntijuuden hyödyntämiseen moniammatillisissa yhteisöissä ja verkostoissa (konsultointi, kehittämis- ja suunnittelutyö) sekä työkaluja esimies- ja projektitehtäviin.

Katso mitä nyt koulutuksessa opiskelevat ajattelevat koulutuksesta.

Miten? 

Koulutukseen haetaan erillisellä haulla ja siihen tarkoitetulla hakulomakkeella.  Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa ja toteutetaan etä- ja lähiopetusjaksoina kolmen vuoden aikana. 

Opinto-oppaat, valintakriteerit ja yhteyshenkilöt 

Yhteystiedot 

Vastuuprofessori Riikka Korja, Turun yliopisto

Vastuulehtorit: 

Katarina Alanko, Åbo Akademi

Anna Nyman, Turun Yliopisto

LANUN koulutusvatuuyliopistona toimii Turun Yliopisto