YHT2K: Tutkimusaineiston tilastollinen analyysi osa 2, 2018

YHT2K: Tutkimusaineiston tilastollinen analyysi osa 2 (3 op). Jatkoa osalle 1 syyslukukaudella 2017.
  • Mitä erikoistumisopinnot
  • Milloin 19.04.2018 – 10.00 20.04.2018 – 16.00 (Europe/Helsinki / UTC300)
  • Missä Helsingin yliopisto, 19.4. Siltavuorenpenger ja 20.4. Haartmaninkatu 3
  • Yhteyshenkilön nimi
  • Lisää tapahtuma kalenteriin iCal

Viimeinen ilmoittautumispvm

Ilmoittautuminen tästä linkistä 2.4.2018 mennessä.

Opintopisteet 

Tämä 2. osa 3 op, syyslukukauden 1. osa 3 op. Koko suoritus 6 op.

Tutkinnon osa ja opintokokokonaisuus

Lisensiaattimuotoisen koulutuksen erikoistumisopinnot. Uusimuotoisen koulutuksen osallistujille vain poikkeusluvalla.

Kohderyhmä 

Kurssi on tarkoitettu niille erikoispsykologikoulutuksen opiskelijoille, jotka tarvitsevat ohjausta tilastoanalyysien tekemisessä.  

Sisältö ja suoritustapa 

Toisessa osassa käsitellään tilastollisten monimuuttujamenetelmien soveltamista erilaisten tutkimusaineistojen
analysoimisessa. Tähän osaan on myös tärkeää tuoda omat tiedostot ja tutkimusongelmat, joita voidaan harjoitella kurssilla. Tavoitteena on, että kurssin jälkeen opiskelijalla on valmius analysoida keskeisimmillä kokeellisilla, kvasikokeellisilla ja korrelatiivisilla asetelmilla kerätyt tutkimusaineistot sekä raportoida analyysin tulokset. Opiskelijan on mahdollista osallistua vain kurssin jälkimmäiseen osaan, jos SPSS-ohjelmisto ja tilastollisen analyysin perusmenetelmät ovat hallussa.

Opetusmuodot: Luennot ja SPSS-harjoitukset (2 pv) kurssitehtävineen.

 Ohjelma

19.4 klo 10-16 Sali 261, Athena, Siltavuorenpenger 3 A, Helsingin yliopisto

20.4. klo 10-16 ATK-tila CK120, Haartman-instituutti, Haartmaninkatu 3, Helsingin yliopisto

Vastuuhenkilö 

Kurssin vastuuopettajana toimii Jari Lipsanen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi).

muu opetushenkilöstö 

 

kirjallisuutta 

 

Lisätietoja 

 Lisätietoja ilmoitetaan myöhemmin