Erikoispsykologi asiantuntijana: Geropsykologia

  • Milloin 14.09.2020 klo 09.0016.00 (Europe/Helsinki / UTC300)
  • Missä Etäseminaari (sovelluksena Zoom)
  • Yhteyshenkilön nimi
  • Lisää tapahtuma kalenteriin iCal

Viimeinen ilmoittautumispäivä

7.9. mennessä: - ilmoittautumislomake

Opintopisteet 

 2 tai 5 op

Tutkinnon osa ja opintokokokonaisuus

Erikoistumisopinnot

Kohderyhmä 

 erikoispsykologikoulutuksen opiskelijat

Tavoite, sisältö ja suoritustapa 

Tavoitteena on tutustua vanhuuden psykologiaan, terveyteen, sen edistämiseen ja ylläpitämiseen. Opintokokonaisuudessa tutustutaan vanhuuteen elämänvaiheena, vanhuuden fysiologisiin erityispiirteisiin, elämänlaatuun, palvelujärjestelmien merkitykseen hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja vanhusten kognitiivisiin ja mielenterveydellisiin erityiskysymyksiin.

Suoritustapa: seminaari oheistehtävineen (2 op) TAI seminaari oheistehtävineen ja jälkitehtävä (5 op). Opintojakso ei sisällä ennakkotehtäviä.

Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin.

Seminaarin sisältöinä ovat sosiokulttuurinen vanhustyö, muistisairauksien preventio ja hoito sekä fyysinen hyvinvointi elämänhallinnan tukena vanhuudessa.

Jälkitehtävät täydentävät seminaariesitysten teemoja mm. mielenterveyden ja toimintakyvyn aiheilla.

 
Vastuuhenkilö 

yliopistonlehtori Petri Karkkola

Lisätietoja 

Kokouskutsu lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.