Johtamisen harmaa alue-teemaseminaari, TS_2018

03.12.2018 Jyväskylän yliopisto. Erikoispsykologikoulutus/Työ- ja organisaatiopsykologian erikoisala.
  • Milloin 03.12.2018 klo 10.0016.00 (Europe/Helsinki / UTC200)
  • Missä Jyväskylän yliopisto, Lea Pulkkisen Sali, Agora-rakennus
  • Yhteyshenkilön nimi
  • Lisää tapahtuma kalenteriin iCal

Viimeinen ilmoittautumispvm

Ilmoittautuminen päättynyt.

Opintopisteet 

 2 op/5 op

Tutkinnon osa ja opintokokokonaisuus

Erikoispsykologikoulutuksen opinnot.

Kohderyhmä 

Opintojakso on tarkoitettu erityisesti työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi-opiskelijoille, jotka voivat sisällyttää tämän opintojakson teemaseminaarin tai vapaa-valintaisten opintojen alle. Seminaarin max. osallistujamäärä on 30. Jos tilaa on, muidenkin erikoisalojen opiskelijat ovat tervetulleita seminaariin. Seminaaripäivän lähiopetuspäivä 03.12.2018 toteutetaan yhteistyössä JY:n psykologian perustutkintokoulutuksen kanssa.

Sisältö ja suoritustapa 

Ajankohtainen työelämäkeskustelu on tuonut esiin kipeän, mutta tärkeän ilmiön: johtamisen harmaan alueen. Kaikki johtaminen ei ole tuloksellista, eettistä ja hyvinvointia ylläpitävää. Johtaminen voi olla myös huonoa, vahingollista tai jopa tuhoavaa. Teemaseminaarissa johtamisen harmaata aluetta tarkastellaan tutkimuksen valossa kulttuurihistoriallisten, taloudellisten, yhteisöllisten sekä yksilöpsykologisten tekijöiden näkökulmista. Millä tavoin huono johtaminen ilmenee käytännössä? Mikä ylläpitää huonoa johtamista ja miksi siitä usein vaietaan? Miten huonoa johtamista voidaan selittää: Miten johtamista koskevat käsitykset ovat muuttuneet ja millainen johtaminen on ollut eri aikoina sopivaa? Entä millaisia yhteyksiä persoonallisuuden patologisuudella on johtamiseen?

Seminaaripäivään osallistumisesta ja sen alustuksista laadittavan oppimispäiväkirjan muodostama kokonaisuus on laajuudeltaan 2 op. Tekemällä jälkitehtävän kurssin voi täydentää 5 op:n laajuiseksi. Jälkitehtävä esitellään seminaaripäivässä. Seminaaripäivän aikana opiskelijan tulisi tietää, valitseeko hän suppean vai laajemman suoritustavan.

Ohjelma

10:00-11:30 "Suomalainen työnjohto 1940-luvulta 2010-luvulle: miten talouspolitiikka vaikuttaa johtamisen tunnekehyksiin ja siihen millainen johtaminen on sopivaa", Mona Mannevuo, FT, tutkijatohtori,  Turun yliopisto


11:30-12:30 Lounastauko

12:30-14:00  "Vaiennettu huono johtaminen: tutkimustietoa ja sen reflektointia käytännön esimiestyön näkökulmasta", Anu Pynnönen, KTT, hallintojohtaja, Etelä-Savon Koulutus Oy

14:00-14:15  Kahvitauko 

14:15-15:45  "Persoonallisuuden patologisuus ja johtajuus: narsismi, psykopatia ja niiden yhteydet johtamiseen", Helinä Häkkänen-Nyholm, PsT, oikeus- ja kriminaalipsykologian dosentti, PsyJuridica Oy

15:45-16:00  Lopetus ja jälkitehtävistä sopiminen

Vastuuhenkilö 

Prof. Saija Mauno, TaY, saija.mauno[at]uta.fi