TOP_O2 Organisaatio sosiaalisena ympäristönä

11 - 12.10.2018, Tampereen yliopisto. Erikoispsykologikoulutus/Työ- ja organisaatiopsykologian erikoisala.
  • Milloin 11.10.2018 – 12.00 12.10.2018 – 16.00 (Europe/Helsinki / UTC300)
  • Missä Tampereen yliopisto, Tampere - ks. lisätiedot ohjelmasta
  • Yhteyshenkilön nimi Virpi-Liisa Kykyri
  • Lisää tapahtuma kalenteriin iCal

Viimeinen ilmoittautumispvm

Ilmoittautuminen päättynyt.

Opintopisteet 

 5 op

Tutkinnon osa ja opintokokokonaisuus

 

Kohderyhmä 

Erikoispsykologikoulutus. Pakollinen opintojakso työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutuksen opiskelijoille. Muiden erikoisalojen opiskelijat voivat osallistua kurssille, mikäli ryhmässä on tilaa. Kurssille voidaan ottaa 40 opiskelijaa.
  

Sisältö ja suoritustapa 

Kurssin lähiopetusjakso toteutetaan organisaatiosimulaation muodossa. Simulaatiota ohjaavat kokeneet työyhteisöjen ja organisaatioiden kehittäjät ja konsultit, Marianne Tensing ja Risto Puutio.

Lähijakso sekä kurssin kirjallisuus ja oppimistehtävät muodostavat 5 op:n laajuisen kokonaisuuden, joka luotaa monipuolisesti organisaation sosiaalisia ilmiöitä sekä organisaatiota sosiaalisena ympäristönä. Samalla opiskelija saa käsityksen simulaatiosta kokemuksellisen oppimisen menetelmänä.

Kurssin opettajat: 

Marianne Tensing, organisaatiokonsultti FINOD, työnohjaaja STOry, TRO, LitM, Metanoia Instituutti, Kokemuksen Tutkimuksen Instituutti.

Risto Puutio, organisaatioanalyytikko, työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, PsT, toimitusjohtaja, Metanoia Instituutti.

Virpi-Liisa Kykyri, työn ja organisaatioiden erikoispsykologi, PsT, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto/ yliopistotutkija, Jyväskylän yliopisto.

Ohjelma ja oppimistehtävät

Ohjelma - oppimistehtävät

Vastuuhenkilöt 

Virpi-Liisa Kykyri

Kirjallisuus

Jalava, U., Keskinen, E., Keskinen, S. & Tiuraniemi, J. (toim.) (2001). Simulaatio-oppiminen henkilöstön kehittämisen välineenä. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A:83 (118 s.).

Puutio, R., Kykyri, V-L. (toim.) (2015) Konsultointi keskusteluna – vuorovaikutuksen vivahteita ja tilanneherkkää tasapainoilua. Jyväskylä: Metanoia (284 s.).

Muu kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Lisätietoja 

Virpi-Liisa Kykyri - virpi-liisa.e.kykyri[at]jyu.fi