Erikoispsykologi asiantuntijana - kouluttajana toimiminen

  • Milloin 12.05.2022 klo 09.30 (Europe/Helsinki / UTC300)
  • Missä 10.05. etätopetuksena/Zoom ja 11.05. lähiopetuksena/Tampereen yliopisto, Linna, 4. krs, ls4013+Zoom
  • Yhteyshenkilön nimi
  • Lisää tapahtuma kalenteriin iCal
Ilmoittautuminen päättynyt.
 

Osallistujamäärä ja opintopisteet  

Kurssille voidaan ottaa 30 osallistujaa.

Kurssin laajuus 2-5 op (kurssipäivät + ennakkotehtävä=2 op, laajennus 3-5 op:n oppimistehtävillä).

Tutkinnon osa, opintokokokonaisuus ja kohderyhmä

Opintojakso kuuluu kaikille erikoisaloille yhteisiin menetelmäopintoihin. Sen yleisenä tavoitteena on antaa valmiuksia sellaisissa ammatillisissa taidoissa, joita kaikilla erikoisaloilla työskentelevät tarvitsevat, ja joihin perustutkinto eikä myöskään oman erikoisalan opinnot tai oma ammattikäytäntö työpaikkakoulutuksineen anna riittäviä valmiuksia. 

Sisältö, toteutus- ja suoritustapa 

Koulutuksen teemoina ovat aikuisten oppiminen ja kouluttajana toimiminen. Jotta psykologinen tieto ja asiantuntemus saadaan laaja-alaisesti hyödyttämään ihmisiä ja yhteisöjä, erikoispsykologi tarvitsee valmiuksia toimia kouluttajana erilaisissa tilanteissa. Yksilöiden ja perheiden kanssa työskennellessä kouluttajan taidot ovat hyödyllisiä erityisesti psykoedukaation toteuttamisessa. Ryhmien ja yhteisöjen tasolla kouluttajan taitoja tarvitaan mm. psykologisten interventioiden toteutuksessa, uusien toimintamallien käyttöönotossa sekä asiantuntijaluentojen ja kehittämistilaisuuksien valmistelussa ja toteutuksessa. 

Koulutus tarjoaa tiedollisia ja käytännöllisiä välineitä erilaisten koulutustehtävien suunnitteluun ja toteutukseen aikuisten oppimisen erityispiirteet huomioon ottaen. Kurssilla kiinnitetään huomiota mielekästä oppimista ja osallistumista virittäviin sekä toimijuutta tukeviin työtapoihin. Kurssilla tarkastellaan aikuisten oppimista myös oppimiseen liittyvän identiteettityön sekä ammatillisen identiteetin näkökulmista.

Kurssipäivien toteutustapa:
10.05. etäopetuksena/Zoom ja 11.05. lähiopetuksena+Zoom - Tampereen yliopisto; Linna, 4. krs, ls4013.

Runsaiden tiedustelujen vuoksi on jo päätetty, että kurssin luennot joko striimataan tai tallennetaan ja mikäli lähityöskentelyyn osallistuminen ei ole osallistujalle perustellusta syystä mahdollista, luentotallenteet voi täydentää 2 op:n suoritukseksi oppimistehtävällä.

Ohjelma ja oppimistehtävät

Ohjelma ja kouluttajien esittelyt löytyvät em. linkistä. - Huom. Ohjelma päivitetty 21.04.22

Ennakkotehtävä: Pohdi omia tavoitteitasi ja kiinnostuksen kohteitasi teemasta aikuisten oppiminen ja kouluttajana toimiminen. Kirjaa ilmoittautusmislomakkeen lisätietoja-kohtaan lyhyesti vähintään yksi tavoite sekä 1-3 siihen liittyvää kysymystä, joita toivot kurssipäivillä käsiteltävän. Toiveet ja kysymykset toimitetaan kurssipäivien kouluttajille ja ne otetaan kurssin toteutuksen suunnittelussa huomioon. Kurssin suoritus edellyttää tähän ennakkokyselyyn vastaamista.

Vastuuhenkilöt 

Saija Mauno, Virpi-Liisa Kykyri

Kirjallisuus

 

Lisätietoja 

Saija Mauno, saija.mauno[at]tuni.fi, virpi-liisa.e.kykyri[at]jyu.fi