NEUAB1 Neurotiede (3 op) / NEU1B01 Neurotiede I (3 op) + NEU1B02 Neurotiede II (3 op)

  • Milloin 02.11.2018 (Europe/Helsinki / UTC200)
  • Missä Turun yliopisto PUB1, Publicum, Assistentinkatu 7, 1. krs
  • Lisää tapahtuma kalenteriin iCal

Viimeinen ilmoittautumispvm

Ilmoittaudu tästä

Viimeinen ilmoittautumispäivä 5.10.2018

Opintopisteet 

UUSI koulutus:

 NEUAB1 Neurotiede (3 op)

 

VANHA koulutus:

 NEU1B01 +  NEU1B02 6 op

Tutkinnon osa ja opintokokokonaisuus

 

NEU Erikoistumisopinnot, lähitieteiden opinnot

kohderyhmä 

 

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksen opiskelijat.

Tavoite, sisältö ja suoritustapa 

Tavoite ja sisältö: Opiskelija omaksuu neurotieteen keskeisen teorianmuodostuksen ja
tutkimusmenetelmät sekä kliiniseen neuropsykologiaan liittyvää perustutkimusta ja sovellutuksia.
Suoritustapa: Seminaaripäivä, verkkotentti, ja muut mahdolliset oheistehtävät

Opintojakso järjestetään yhteistyössä Turun yliopiston kanssa.

Psykoppi-sivu https://psykoppi.psykonet.fi/course/view.php?id=712

 

 Ohjelma

 

Opiskelijat käyvät läpi Cognitive Neuroscience 2018 -kurssin videoluennot etukäteen.
Katsomaan pääsee Psykonetin sivuilla, http://www.psykonet.fi/perustutkinto/cgn18
salasana lähetetään ilmottautuneille (Virve Vatjukselta TaY:sta saa tarvittaessa lisäohjeistusta)

Seminaaripäivän alustava ohjelma:

Aamupäivä (10-12)
Luentojen olennaisia sisältöjä käydään läpi niin että opiskelijoilla on mahdollista niistä kysellä ja keskustella.

Iltapäivä (13-17)
tarvittaessa videoluentojen läpikäynti jatkuu lisäksi
HH: Aivojen toiminnallinen lateraalisuus, tarkkaavaisuus, neglect
JS: Tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen neurokognitio ja sen plastisuus


Samalla sovitaan tentistä ja sen muodosta. Tentit kattavat luennot ja kirjallisuuden ilmoitetussa muodossa.

 

Vastuuhenkilö 

 

Laura Hokkanen HY / Heikki Hämäläinen TY

 Juha Salmitaival TY

 

 

kirjallisuutta 

 

UUSI JA VANHA KOULUTUS: Gazzaniga, M.S., Ivry, R.B. & Mangun, G.R. Cognitive neuroscience. The biology of the mind. New York: WW Norton. 4th edition (2013)

VAIN VANHA KOULUTUS lisäksi: Johnson, M.H.  Developmental Cognitive Neuroscience. Oxford, U.K.: Blackwell. 3rd edition (2010)

 

HUOM myös uudemmat painokset käyvät.Lisätietoja