NEU1AA13(2017kl)

Tarkkaavuus ja toiminnanohjaus ja niiden häiriintyminen (3op) uusimuotoinen koulutus