NEU2B Neuropsykologian lisensiaatintyön kirjoittamista tukeva workshop VANHA KOULUTUS

NEU2B Neuropsykologian lisensiaatintyön kirjoittamista tukeva workshop (2 op) VANHA KOULUTUS
  • Mitä erikoistumisopinnot
  • Milloin 31.05.2018 – 10.00 01.06.2018 – 17.00 (Europe/Helsinki / UTC300)
  • Missä Helsingin yliopisto: 31.5-1.6.2018, Aleksandria; K130 ja K131
  • Lisää tapahtuma kalenteriin iCal

Viimeinen ilmoittautumispvm

Ilmoittaudu tästä

Ilmoittautumisaika päättyy 11.5.2018

Opintopisteet 

 2 p

Tutkinnon osa ja opintokokokonaisuus

Tutkimusmenetelmäopinnot

kohderyhmä 

 

Neuropsykologian erikoisalan opiskelijat

Tavoite, sisältö ja suoritustapa 

Kurssi on tarkoitettu tilaisuudeksi, jossa osallistujia pyritään opastamaan lisensiaatintyön kirjoittamisessa. Käydään läpi tutkimuksenteon prosessia ja kirjoittamisen strategiaa, artikkelin osia, kysymysasettelun tarkentamista ja analyysien suunnittelua, tulosten raportointia, ym.  Varataan aikaa oman tutkimustyön ongelmakohtien pohdiskeluun seminaarimuodossa sekä myös aineiston tilastollisiin analyyseihin ja tekstiosuuksien kirjoittamiseen ATK-luokassa tietokoneen ääressä.

Ilmottautuneet jaetaan pienryhmiin työn sisällön ja/tai vaiheen perusteella ennen kurssin alkua. Kurssin tarkennettu ohjelma riippuu ryhmien määrästä.

Pienryhmätyöskentelyä varten on varattu Aleksandrian atk-luokka K131

 Ohjelma

to 31.5. klo 10-17

pe 1.6. klo 9-17

Tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.

Vastuuhenkilö 

 

Laura Hokkanen

muu opetushenkilöstö 

 

 Jari Lipsanen, Maarit Virta, Marja Laasonen

valinnaista kirjallisuutta 


American Psychological Association (2010). Publication manual (6th ed.). Washington DC: APA.
Brace, N., Kemp, R. & Snelgar, R. (2012). SPSS for psychologists (5th ed.). Routledge.
Field, A. (2013). Discovering statistics using IBS SPSS statistics (4th ed.). Sage.
Gray, C.D. & Kinnear, P.R. (2011.) IBM SPSS Statistics 19 Made Simple. Psychology Press.
Nummenmaa, L. (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Helsinki: Tammi.

Lisätietoja 

Osallistujien tulee tallettaa Psykoppiin etukäteen (viimeistään 23.5.2018), 2-3 liuskan selvitys työnsä vaiheesta (kysymysasettelu, koehenkilöiden ja tutkimusmenetelmien lyhyt esittely, tuloksia mikäli on) tai tutkimussuunnitelma, josta selviää, missä vaiheessa tutkimus tällä  hetkellä on. Lisäksi pyydetään etukäteen kysymyksiä / ongelmakohtia joihin erityisesti toivoo apua seminaarissa.
Mikäli toivoo käsikirjoitusta käsiteltävän pienryhmässä, tulee se palauttaa psykoppiin.

Kurssille jokaisen osallistujan tulisi tuoda mukanaan oma aineisto (mikäli on) ja alustavan tutkimuksen tekstiä sisältävä USB-muistitikku. Mukaan voi kuitenkin tulla vaikka aineisto ei olisi vielä kerätty tai tekstiä ei vielä olisikaan, jos kokee tarvitsevansa ryhmän tukea työn eteenpäin saamiseen.

Yliopiston tiloissa olevat tvt-välineet vaativat voimassaolevan HY:n käyttäjätunnuksen ja salasanan. Osallistujille järjestetään väliaikainen 1-5 vuorokauden vierailijatunnus.