LANU3022 D2 Tutkimusmetodologia ja lopputyöseminaari sl 2020

LANU3022 D2 Tutkimusmetodologia ja lopputyöseminaari sl 2020
  • Milloin 08.10.2020 – 10.00 09.10.2020 – 15.00 (Europe/Helsinki / UTC300)
  • Missä Turun yliopisto, Torstai 8.10.2020 Agora, Vesilinnantie 3, it-luokka KI26A klo 10-17, Perjantai 9.10. klo 9.00-15.00 Agora it-luokka K126C
  • Yhteyshenkilön nimi
  • Yhteyshenkilön puhelinnumero 029 450 3113
  • Lisää tapahtuma kalenteriin iCal

Viimeinen ilmoittautumispvm

Ilmoittautuminen  8.9.2020   mennessä - ilmoittautumislomake (=linkki)

Opintopisteet 

 3 op

Tutkinnon osa ja opintokokokonaisuus

 LANU0002 Menetelmäopinnot

Kohderyhmä 

 Lasten ja nuorten erikoispsykologikoulutus

Sisältö ja suoritustapa 

Tavoite ja sisältö: Opiskelija ymmärtää periaatteet erilaisista lasten ja nuorten psykologiassa käytetyistä tutkimusparadigmoista, tutkimusprosessista ja –etiikasta sekä osaa soveltaa kriittistä ajattelua tutkimusten arvioinnissa. Seminaarissa keskitytään lopputyön aiheen valintaan, työn jäsentämiseen ja kirjoittamiseen.

Suoritustapa: Ennakkotyöskentely ja tutkimusmetodologiaseminaari sekä tämän jälkeen lopputyöseminaari, johon osallistutaan yhden lukuvuoden ajan (kaksi kertaa) ja opponoidaan toisen osallistujan työtä. Jos opiskelijan lopputyö tehdään tutkimushankkeessa, voidaan lopputyöseminaariin osallistuminen korvata tutkimusryhmän tapaamisilla.

Kirjallisuus: Austin, J.T. & Leong, F.T.L (2006). The psychology research handbook: a guide for graduate students and research assistants. 2nd ed. Sage publications.

Ohjelma

Torstai 8.10.2020 klo 10.00-12.00 Turun yliopisto, Publicum, Assistentinkatu 7, sali Pub2. Klo 12.00-17.00, Agora, Vesilinnantie 3, it-luokka K126A ja Publicum it-luokka Pub408 ja luentosali Pub126.

Klo 10.00-12.00 Yhteinen osuus. Ohjaajien ja ryhmien jako. Systemaattinen tiedon haku sähköisistä tietojärjestelistä

Klo 12.00-13.00 Lounsa
Klo 13.00-14.30 Jakaantuminen komeen tilaan: Töiden opponointi pienryhmissä
Klo 14.30-15.00 Kahvitauko
Klo 15.00-17.00 Lopputöiden kirjoittamista. Ohjaajat kiertelevät ryhmissä

Perjantai: 9.10.2020 klo 9.00-15.00, Agora, it-luokka K126C, Pub it-luokka 408 ja luentosali Pub4. 

Klo 9.00-10.30 Lopputöiden kirjoittamista. Ohjaajat kiertelevät ryhmissä
Klo 10.30-11.00 Kahvitauko
Klo 11.00-12.00 Keskustelua pienryhmissä: tutkimuskysymyksen rajaaminen ja tiedonhaku
Klo 12.00-13.00 Lounas
Klo 13.00-15.00 Lopputöiden kirjoittamista. Ohjaajat kiertelevät ryhmissä. Päivän lopetus

Vastuuhenkilö 

 Riikka Korja, Katarina Alanko

Lisätietoja