LANU3002 A2 Asiantuntijaksi kasvaminen sl 2023

LANU3002 A2 Asiantuntijaksi kasvaminen sl 2023
  • Milloin 28.09.2023 klo 14.0017.00 (Europe/Helsinki / UTC300)
  • Missä Opetus toteutetaan etäopetuksena.
  • Yhteyshenkilön nimi
  • Yhteyshenkilön puhelinnumero 029 450 3113
  • Lisää tapahtuma kalenteriin iCal

Viimeinen ilmoittautumispvm

Ilmoittautuminen  27.8.2023   mennessä - ilmoittautumislomake

Opintopisteet 

 2 op

Tutkinnon osa ja opintokokokonaisuus

 A LASTEN JA NUORTEN PSYKOLOGIA

Kohderyhmä 

 Lasten ja nuorten erikoispsykologikoulutuksen opiskelijat

Sisältö ja suoritustapa 

Tavoite ja sisältö: Opiskelija osaa tuottaa asiantuntijuusalueeseensa liittyvää koulutusmateriaalia ja välittää tietämystään sekä portfoliotyöskentelyllä reflektoida asiantuntijaksi kasvamistaan koulutuksen aikana.


Suoritustapa: 30-45 minuutin pituinen luento ja 15 minuuttia keskustelua luennon aiheeseen sopivan seminaarin yhteydessä. Asiantuntijaluento voi painottua teoriaan, siinä voidaan esitellä omaa tutkimusta tai se voin olla tapauskuvaus, jossa on perehdytty myös tapaukseen liittyvään kirjallisuuteen. Portfoliotyöskentely aloitetaan ohjatusti opintojen alussa.

Ohjelma

Webinaari: Torstai 28.9.2023 klo 14.00-17.00. Tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin

Vastuuhenkilö 

 Katarina Alanko

Lisätietoja

 Seminaari on tarkoitettu vain maksulliseen erikoispsykologikoulutukseen hyväksytyille opiskelijoille.