LANU3009 A9 Sosioemotionaalinen kehitys ja sen tukeminen sl 2023

LANU3009 A9 Sosioemotionaalinen kehitys ja sen tukeminen sl 2023
  • Milloin 07.09.2023 – 10.00 08.09.2023 – 16.00 (Europe/Helsinki / UTC300)
  • Missä Helsingin yliopisto tai Turun yliopisto
  • Yhteyshenkilön nimi
  • Yhteyshenkilön puhelinnumero 029 450 3113
  • Lisää tapahtuma kalenteriin iCal

Viimeinen ilmoittautumispvm

Ilmoittautuminen  7.8.2023   mennessä - ilmoittautumislomake (=linkki) Ilmoittautuminen avataan myöhemmin

Opintopisteet 

 5 op

Tutkinnon osa ja opintokokokonaisuus

 A LASTEN JA NUORTEN PSYKOLOGIA

Kohderyhmä 

 Lasten ja nuorten erikoispsykologikoulutuksen opiskelijat

Sisältö ja suoritustapa 

Tavoite ja sisältö: Opiskelija hallitsee ajantasaiset tiedot lapsen sosioemotionaalisesta kehityksestä varhaisvaiheista alkaen (esim. itsesäätely, tunnetaidot ja sosiaalinen kyvykkyys) sekä syventää tietämystään sosioemotionaalisen kehityksen arvioinnista ja tukemisesta. Lisäksi opiskelija kehittää valmiuksiaan varhaisen kehityksen ja vuorovaikutussuhteiden
arvioinnissa sekä tietojaan vaikuttavuudeltaan tehokkaista ja yleisimmin käytetyistä interventioista.

Suoritustapa: Osallistuminen kaksipäiväiseen seminaariin ja ennakko- ja/tai jälkitehtävän tekeminen.

Ohjelma

Aika: Torstai 7.9.2023 klo 10.00-16.00 ja perjantai 8.9.2023 klo 9.00-15.00

Paikka: Helsingin yliopisto tai Turun yliopisto, paikka varmistuu myöhemmin.

Tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.

Vastuuhenkilö 

 Katarina Alanko

Lisätietoja