LANU3022 D2 Tutkimusmetodologia ja lopputyöseminaari kl 2022

LANU3022 D2 Tutkimusmetodologia ja lopputyöseminaari kl 2022
  • Milloin 11.03.2022 klo 10.0017.00 (Europe/Helsinki / UTC200)
  • Missä Turku
  • Yhteyshenkilön nimi
  • Yhteyshenkilön puhelinnumero 029 450 3113
  • Lisää tapahtuma kalenteriin iCal

Viimeinen ilmoittautumispvm

Ilmoittautuminen  11.2.2022   mennessä - ilmoittautumislomake (=linkki)

Opintopisteet 

 3 op

Tutkinnon osa ja opintokokokonaisuus

 LANU0002 D MENETELMÄOPINNOT (5 op)

Kohderyhmä 

Lasten ja nuorten erikoispsykologikoulutuksen opiskelijat (Opintojakso on avoin vain erikoispsykologikoulutukseen hyväksytyille.)

Sisältö ja suoritustapa 

Tavoite ja sisältö:

Opiskelija ymmärtää periaatteet erilaisista lasten ja nuorten psykologiassa käytetyistä tutkimusparadigmoista, tutkimusprosessista ja –etiikasta sekä osaa soveltaa kriittistä ajattelua tutkimusten arvioinnissa. Seminaarissa keskitytään lopputyön aiheen valintaan, työn jäsentämiseen ja kirjoittamiseen.

Suoritustapa:

Ennakkotyöskentely ja tutkimusmetodologiaseminaari sekä tämän jälkeen lopputyöseminaari, johon osallistutaan yhden lukuvuoden ajan (kaksi kertaa) ja opponoidaan toisen osallistujan työtä. Jos opiskelijan lopputyö tehdään tutkimushankkeessa, voidaan lopputyöseminaariin osallistuminen korvata tutkimusryhmän tapaamisilla.
- Kirjallisuus: Austin, J.T. & Leong, F.T.L (2006). The psychology research handbook: a guide for graduate students and research assistants. 2nd ed. Sage publications.

Ohjelma

 11.3.2022 Turku. Tarkempi ohjelma ilmoitetaanmyöhemmin.

Vastuuhenkilö 

 Riikka Korja ja Anna Nyman

Lisätietoja

 Opintojakso on osa maksullista, ammatillista erikoistumiskoulutusta.