Terveyspsykologian erikoistumiskoulutus

Terveyspsykologian koulutus on suunnattu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä työterveyshuollon tehtävissä toimiville psykologeille.

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisesti terveyspsykologisen tietouteen ja teoriaan, ajankohtaisiin sovellusaloihin ja interventioihin sekä terveyden edistämisen menetelmiin sekä käytäntöihin perehtyneitä kliinisen terveyspsykologian kliinikoita ja asiantuntijoita. Huom! Haussa myös 30 op:n “Terveyspsykologian erikoistumisopinnot” -moduuli terveydenhuollon ammattilaisille (kelpoisuusvaatimus laillistettu terveydenhuollon asiantuntija tai ammattihenkilö). HUOM! Terveyspsykologian erikoispsykologin tutkinto sisältää myös työterveyspsykologilta edellytettävän 20 opintopisteen laajuisen työterveyshuollon koulutuksen.