Terveyspsykologian erikoistumiskoulutus

Terveyspsykologia on yksi nopeimmin kehittyvistä psykologian sovellusalueista, joka tarkastelee ihmisen käyttäytymistä ja sen yhteyttä terveyteen, sairastamiseen ja hyvinvointiin biopsykososiaalisesta näkökulmasta. Koulutusta järjestetään kahdessa ohjelmassa. 

Terveyspsykologian erikoispsykologiopinnot 

Terveyspsykologian erikoispsykologiopinnot (70 op) ovat tarjolla laillistetuille psykologeille. Koulutusohjelman painopistealueita ovat terveyspsykologian teoriaperusta ja terveyden edistäminen sekä terveyspsykologian ajankohtaiset sovellusalat (stressi ja uni, ravitsemuspsykologia, kipu, työterveyspsykologia). Terveyspsykologian erikoispsykologikoulutus sisältää työterveyshuollon pätevöittävät opinnot (20 op).

Terveyspsykologian erikoistumisopinnot

Terveyspsykologian erikoistumisopinnot (30 op) ovat tarjolla terveydenhuollon ammattihenkilöille ja muille soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille. Opinnot painottuvat ajankohtaisiin terveyspsykologian sovellusalueisiin (mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, stressi ja uni, ravitsemuspsykologia, kivun psykologia).

Erikoispsykologikoulutukseen avautuu haku 2022  tammikuussa. Hakuohjeet  hakuun tulevat erikseen Psykonetin Opiskelijavalinta 2022 -sivuille sekä kunkin vastuuyliopiston omille sivulle. Alla nyt voimassa olevat hakukriteerit sekä opinto-opas.

HAKUKRITEERIT JA OPINTO-OPPAAT:

Usein kysyttyjä kysymyksiä

(osio päivittyy)

Millä aikataululla koulutus alkaa?

Suunnitelmien mukaan ensimmäisen seminaari "Terveyden paradigmat ja lähestymistavat" järjestetään lokakuussa 2022 ja toinen seminaari "Terveyden edistäminen" joulukuussa 2022.

Missä seminaarit pidetään?

Muuttuva koronatilanne vaikuttaa tähän. Mitään sitovaa kantaa ei nyt voi ottaa. Alustavasti seminaarit pyritään pitämään Helsingissä ja järjestämään etäosallistumismahdollisuus.

Voiko työterveyden pätevöittävistä opinnoista saada todistuksen kesken koulutuksen, jos sellaiseen on tarvetta tai jo oma työnantaja sellaista vaatii?

Opinnoista suurimman osan järjestävän Tampereen erikoistumiskoulutuksen vastaus: Kyllä, voimme kirjoittaa todistuksen, että nämä opinnot ovat tekeillä ja valmistuvat kyllä kolmivuotisen koulutuksen aikana. On huomattava, että meillä tämä työterveyden pätevöittävä moduuli on laajempi (20 op), kuin mitä työterveyslaki edellyttää työterveyden pätevöittävältä koulutukselta (minimi 15 op). Siksi näiden kurssien käymiseen hyödynnetään koko kolme vuotta ja yksi kursseista on vielä viimeisenä lukuvuonna. Olemme pyrkineet rytmittämään koulutusta siten, että se on mahdollista suorittaa kohtuullisella työmäärällä työn ohessa. 

Lisensiaattimuotoisen terveyspsykologien erikoistumisopinnoissa siirtohaku keväällä 2022

Itä-Suomen yliopisto tarjoaa lisensiaattimuotoisen terveyspsykologian erikoistumisopintojen kesken olevien opintosuoritusten tapauskohtaista täydentämistä 31.7.2023 asti.  Mahdollisuudet suorittaa ja täydentää opintoja tulee tarkistaa sekä Itä-Suomen yliopistosta että siitä yliopistosta, jossa opiskeluoikeus on. Kriteerit täyttävillä opiskelijoilla on kuitenkin mahdollisuus siirtyä lisensiaattimuotoisesta koulutuksesta nykymuotoiseen terveyspsykologian erikoispsykologikoulutukseen. Siirtohaku järjestetään viimeisen kerran keväällä 2022.  Itä-Suomen yliopistossa olla yhteydessä yliopistonlehtori Petri Karkkolaan (etunimi.sukunimi@uef.fi).