Kliininen mielenterveyspsykologia

Nyt toista erikoispsykologikoulutuksena toteutettava kliininen mielenterveyspsykologia on suunnattu erityisesti psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa työskenteleville psykologeille. Koulutusohjelman päätavoite on päivittää ja syventää psykiatrialla toimivien psykologien tietoja ja taitoja kliinisen mielenterveyspsykologian ydinalueilla. Koulutuksessa keskitytään erityisesti tutkittuun tietoon pohjautuviin psykologisiin malleihin sekä tämän tiedon entistä monipuolisempaan soveltamiseen

 

Seuraava haku avautuu 10.1.2022. Hakuohjeet  hakuun tulevat erikseen Psykonetin Opiskelijavalinta 2022 -sivuille