Työ- ja organisaatiopsykologia (TOP)

Haku työ- ja organisaatiopsykologian alan 2022-2025 erikoispsykologikoulutukseen

Haku syksyllä 2022 alkavaan koulutukseen on päättynyt. Koulutukseen valituille opsikelijoille on lähtetty hyväksymispäätös. 

 

Yleistä
Alakohtaiset valintaperusteet
Valintamenettelyt ja aikataulu
Valittavien määrä
Hakulomake
Liitteet
Yhteystiedot
UKK

Yleistä

  • Erikoistumiskoulutus on korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettua, jo työelämässä toimineelle suunnattua ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää koulutusta. 
  • Työ- ja organisaatiopsykologian erikoistumiskoulutuksen käytyään psykologilla on hyvät valmiudet toimia itsenäisenä erityisasiantuntijana työelämän hyvinvointia ja tuottavuutta edistävissä tehtävissä sekä kehittää sovellusalansa ammattikäytäntöjä tieteelliseltä perustalta. Tämä erikoistumiskoulutus on tarkoitettu psykologeille, jotka toimivat esimerkiksi työterveyshuolloissa, työn ja organisaatioiden kehittämistehtävissä tai henkilöstön arviointi- ja valintatehtävissä. 
  • Työ- ja organisaatiopsykologian erikoistumiskoulutus suoritetaan joko 70 op:n laajuisena erikoispsykologikoulutuksena (vain laillistetuille psykologeille) tai suppeampana 30 op:n laajuisena erikoistumiskoulutuksena, jos hakijalla on soveltuva muu ylempi korkeakoulututkinto. Erikoispsykologikoulutus kestää kolme vuotta ja suppeampi erikoistumiskoulutus kaksi vuotta. Molemmat koulutukset toteutetaan työn ohessa käytävinä monimuotokoulutuksina. Koulutuksien opintomaksut ovat verovähennys-kelpoisia. 
  • 70 opintopisteen laajuisen erikoispsykologikoulutuksen kokonaishinta on 8400 euroa (120 euroa per opintopiste) ja 30 opintopisteen moduuli 3600 euroa. Opintomaksun voi maksaa 1, 3 tai 6 erässä. Maksusuunnitelmasta sovitaan tarkemmin opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.
  • Opintojen tarkempe rakenne ja sisällöt on kuvattu opinto-oppaassa.  Koulutukseen valitulle opiskelijalle myönnetään erillisten opintojen opinto-oikeus Tampereen yliopistoon

Alakohtaiset valintaperusteet

Valittavien määrä

Koulutukseen otetaan maksimissaan 35 opiskelijaa, (koulutus käynnistyy mikäli hyväsyttävissä olevia paikan vastaanottaneita on 16.)

Hakukelpoisuus

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutuksen, 70 op, valintaperusteena ovat:

  1. laillistetun psykologin pätevyys Suomessa 
  2. mahdollisuus hyödyntää koulutuksen tarjoamaa erikoisosaamista omassa työssään (hakuaikaan tai lähitulevaisuudessa)

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutus antaa myös työterveyshuollon psykologin pätevyyden.

Suppeamman erikoistumiskoulutuksen, 30 op, valintakriteerinä ovat: 

  1. ylempi korkeakoulututkinto joltain soveltuvalta alueelta (esim. johtaminen, kasvatustieteet, sosiaalipsykologia, terveystieteet)
  2. mahdollisuus hyödyntää koulutuksen tarjoamaa erikoisosaamista omassa työssään (hakuaikaan tai lähitulevaisuudessa). 

Valintamenettely ja aikataulut

Hakuaika on päättynyt. 

Valintatulokset:

Hakemukset käsitellään helmi-maaliskuun aikana ja valittaville ilmoitetaan valintapäätöksestä 30.4.2022 mennessä.

Myönnetty opiskelupaikka tulee vastaanottaa 31.5.2022 mennessä.

Hakulomake

Tietosuojaseloste (Hakulomakkeet ohjautuvat webropolista tai HY:n tapauksessa e-lomakkeelta salattuina suoraan vastuuyliopistojen käsittelijöille)

Hakemuksien täydentäminen jälkikäteen

Hakemuksia ei voi täydentää lomakkeen lähettämisen tai hakuajan päättymisen jälkeen. Hakemuksessa mainittuja, mutta siellä puuttuvia liitteitä voidaan pyytää erikseen. Täydennyspyynnöt tulee toimittaa kahden viikon sisällä.

LIITTEET

* CV

* Tutkintotodistus

* Todistus Valviran laillistamisesta (vain 70 op:n kokonaisuuteen haettaessa)

* Työtodistukset (vain hakemuksen kannalta olennaiset)

* Todistukset täydennyskoulutuksesta

* Selvitys käydyistä työnohjauksista

* Julkaisuluettelo (jos sellainen on)

OHJEET LIITTEIDEN TALLENTAMISEEN JA LIITTÄMISEEN

Yhteystiedot 

Koulutukseen liittyvät sisällölliset kysymykset:

Saija Mauno, koulutuksen vastuuprofessori, Tampereen yliopisto

etunimi.sukunimi@tuni.fi

+358 40 8053510 ja + 358 40 7530314

Haku- ja valintaprosessiin liittyvät käytännön kysymykset:

Sari Raudasoja, etunimi.sukunimi@tuni.fi, +358503186666

UKK  eli usein kysyttyjä kysymyksiä