Terveyspsykologia (TERV)

Haku terveyspsykologian alan 2022-2025 koulutukseen

Haku syksyllä 2022 alkavaan koulutukseen on päättynyt. Koulutukseen valituille opsikelijoille on lähtetty hyväksymispäätös. 

 

Yleistä
Koulutuksen valintaperusteet
Valintamenettely ja aikataulut
Hakulomake
Liitteet
Yhteystiedot

Yleistä

 • Erikoistumiskoulutus on korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettua, jo työelämässä toimineelle suunnattua ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää koulutusta.
 • Terveyspsykologian erikoispsykologikoulutus (70 op) tarjoaa psykologeille asiantuntijavalmiuksia ja uusinta tietoa mm. terveysriskeistä, terveyden edistämisestä ja työkyvyn arvioinnista. Terveyspsykologista asiantuntemusta tarvitaan laajasti eri toimintaympäristöissä kuten terveyskeskuksissa, erikoissairaanhoidossa, kuntoutuslaitoksissa, oppilaitoksissa, työterveyshuollossa ja ammatinharjoittajina. Koulutus antaa työterveyshuollon psykologin pätevyyden.
 • Terveyspsykologian erikoistumisopinnot (30 op; nk. moduuliopinnot)on avoin kaikille terveydenhuollon laillistetuille ammattihenkilöille sekä soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille asiantuntijoille.
 • Koulutukseen valitulle opiskelijalle myönnetään erillisten opintojen opinto-oikeus Itä-Suomen yliopistoon.
 • Erikoistumiskoulutus on maksullinen koulutus, eikä se johda tutkintoon. Koulutus kestää 3 vuotta ja sen laajuus on 70 opintopistettä. Koulutus suoritetaan työn ohessa monimuoto-opintoina. Erillisten opintojen opinto-oikeus myönnetään 3 vuodeksi ja hakijoiden oletetaan pystyvän osallistumaan opetukseen opinto-ohjelman mukaisesti.
 • 70 opintopisteen laajuisen erikoispsykologikoulutuksen kokonaishinta on 8400 euroa (120 euroa per opintopiste) ja 30 opintopisteen moduuli 3600 euroa. Opintomaksun voi maksaa 1, 3 tai 6 erässä. Maksusuunnitelmasta sovitaan tarkemmin opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. 

Koulutuksen valintaperusteet 

Koulutukseen otetaan enintään 20 erikoispsykologikoulutuksen (70 op) opiskelijaa ja terveyspsykologian erikoistumisopintoihin (nk. moduuliopinnot 30 op) enintään 6 opiskelijaa.

Koulutus käynnistyy, mikäli erikoispsykologikoulutuksen paikan vastaanottaneita opiskelijoita on vähintään 8. 

Hakukelpoisuus

Terveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksen (70 op) valintaperusteena ovat:

 1. psykologian maisterin tutkinto

 2. laillistetun psykologin pätevyys Suomessa

 3. mahdollisuus hyödyntää koulutuksen tarjoamaa erikoisosaamista omassa työssään (hakuaikaan tai lähitulevaisuudessa) 

Terveyspsykologian erikoistumisopintojen (30 op) valintaperusteet ovat :

 1. Valviran myöntämä oikeus toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä
 2. mahdollisuus hyödyntää koulutuksen tarjoamaa erikoisosaamista omassa työssään (hakuaikaan tai lähitulevaisuudessa)

TAI 

 1. soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (maisteri tai ylempi amk-tutkinto)
 2. työskentelymahdollisuus opetus- tai oppilashuoltotehtävissä oppilaitoksissa tai henkilöstöhallinnossa
  tai muussa vastaavassa soveltuvassa työssä koulutuksen aikana 

Valintamenettely ja aikataulut

Hakuaika on päättynyt.

Hakemukset pisteytetään helmi-maaliskuun aikana ja valittaville ilmoitetaan valintapäätöksestä 8.4.2022 mennessä.

Myönnetty opiskelupaikka tulee vastaanottaa 30.4.2022 mennessä.

Hakulomake

Tietosuojaseloste (Hakulomakkeet ohjautuvat webropolista tai HY:n tapauksessa e-lomakkeelta salattuina suoraan vastuuyliopistojen käsittelijöille).

Vaaditut liitteet 

 • tutkintotodistus
 • todistus Valviran laillistuksesta (pakollinen terveydenhuollon ammattihenkilönä hakiessa)
 • työtodistukset

Valinnassa huomioitavat lisäansiot voit osoittaa seuraavilla liitteillä

 • todistukset mahdollisesta täydennyskoulutuksesta
 • työnohjaustodistukset
 • julkaisuluettelo 
OHJEET LIITTEIDEN TALLENTAMISEEN JA LIITTÄMISEEN

Hakemuksien täydentäminen jälkikäteen

Hakemuksia ei voi täydentää lomakkeen lähettämisen tai hakuajan päättymisen jälkeen. Hakemuksessa mainittuja, mutta siellä puuttuvia liitteitä voidaan pyytää erikseen. Täydennyspyynnöt tulee toimittaa kahden viikon sisällä. 

Yhteystiedot 

Terveyspsykologian hakuun liittyvät yleiset ja hallinnolliset asiat:

Riikka Myllys, etunimi.sukunimi@uef.fi

Terveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksen sisältö ja suorittaminen: 

Petri Karkkola, etunimi.sukunimi@uef.fi

Taina Hintsa, taina.hintsa@uef.fi