Erikoispsykologikoulutuksen opiskelijavalinta 2022

 

Opiskelijavalinnat on tehty 

Hakijoita oli erikoispsykologikoulutuksiin vuodelle 2022-2025 yhteensä 303, joista sisään pystyttiin ottamaan 206.

Kiitos kaikille hakijoille!

Seuraavan kerran haku avautuu tämän hetkisten suunnitelmien mukaan 2025 keväällä. 

Yleistä 

Erikoispsykologiksi voi hakea opiskelemaan viidellä eri psykologian erikoistumisalalla (koulutusvastuuyliopistot suluissa): Lapset ja nuoret (TY & ÅA), Neuropsykologia (HY), Terveyspsykologia (UEF), Työ- ja organisaatiopsykologia (TAY) ja Kliininen mielenterveyspsykologia (HY).

Opinnot (70 op) ovat suoritettavissa työn ohessa ja maksavat 8400 euroa. Koulutus kestää noin 3 vuotta. Lisäksi terveyspsykologiassa sekä työ- ja orgasaatiopsykologiassa on tarjolla myös 30 op:n erikoistumisopintojen kokonaisuus. Alakohtaiset tiedot löydät koulutusvastuuyliopistojen sivuilta (HY, TY, UEF, TAY) sekä alla linkit suoraan opiskelijavalinta 2022 sivuille: 

Haku oli auki 10.1.-31.1.2022

, VIELÄ TOUKOKUUN 2022 AIKANA SAATTAA TULLA VARASIJOILTA / PERUUTUSPAIKKOILTA TARJOLLE JOITAKIN OPISKELUPAIKKOJA, NÄISTÄ ILMOITETAAN HAKIJALLE HENKILÖKOHTAISESTI. 

 

Alakohtaiset tiedot:

Kliininen mielenterveyspsykologia (KLIMPSY)

Lasten ja nuorten erikoispsykologia (LANU)

Neuropsykologia (NEURO)

Terveyspsykologia (TERV)

Työ- ja organisaatiopsykologia (TOP)