Erikoispsykologikoulutuksen opiskelijavalinta 2022

Yleistä 

Erikoispsykologiksi voi hakea opiskelemaan viidellä eri psykologian erikoistumisalalla (koulutusvastuuyliopistot suluissa): Lapset ja nuoret (TY & ÅA), Neuropsykologia (HY), Terveyspsykologia (UEF), Työ- ja organisaatiopsykologia (TAY) ja Kliininen mielenterveyspsykologia (HY).

Opinnot (70 op) ovat suoritettavissa työn ohessa ja maksavat 8400 euroa. Koulutus kestää noin 3 vuotta. Lisäksi terveyspsykologiassa sekä työ- ja orgasaatiopsykologiassa on tarjolla myös 30 op:n erikoistumisopintojen kokonaisuus. Alakohtaiset tiedot löydät koulutusvastuuyliopistojen sivuilta (HY, TY, UEF, TAY) sekä alla linkit suoraan opiskelijavalinta 2022 sivuille: 

Haku on auki 10.1.-31.1.2022

Haku tapahtuu erillisen hakulomakkeen kautta. Tarkemmat ohjeet hakuun liittyen löytyvät  alakohtaisilta hakusivuilta. 

 

Alakohtaiset hakulomakkeet ja ohjeet:

Kliininen mielenterveyspsykologia (KLIMPSY)

Lasten ja nuorten erikoispsykologia (LANU)

Neuropsykologia (NEURO)

Terveyspsykologia (TERV)

Työ- ja organisaatiopsykologia (TOP)