Lasten ja nuorten erikoispsykologia (LANU)

Haku lasten ja nuorten alan 2022-2025 erikoispsykologikoulutukseen

Haku syksyllä 2022 alkavaan koulutukseen on päättynyt. 2022 haussa jätettiin yhteensä 48 hakemusta. Koulutukseen on hyväksytty 34 uutta opiskelijaa. Valituksi tulleille opiskelijoille on lähetetty hyväksymispäätös. Paikka tulee vastaanottaa 15.5.2022 mennessä, jonka jälkeen vapautuville paikoille voidaan valita opiskelijoita varasijoilta. Tässä tilanteessa hakijoihin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. 

Yleistä
Valittavien määrä
Hakukelpoisuus
Valintamenettely ja aikataulut
Hakulomake
Liitteet
Hakemuksen pisteytys
Yhteystiedot

Yleistä

  • Erikoistumiskoulutus on korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettua, jo työelämässä toimineelle suunnattua ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää koulutusta.
  • Lasten ja nuorten erikoispsykologin koulutus on suunnattu laillistetuille psykologeille (PsM tai vastaava), jotka työskentelevät lasten ja nuorten kasvuympäristöissä tai palveluissa esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa, lastensuojelussa perusterveydenhuollossa, perheneuvolassa ja erikoissairaanhoidossa tai ammatinharjoittajana. Koulutus keskittyy lasten ja nuorten psykologiaan raskausajasta nuoruuteen. Koulutuksen käytyään opiskelija hallitsee ajanmukaisen kehityspsykologisen tiedon sekä yksilö- ja perhehoidon ajanmukaiset arviointi-, interventio- ja yhteistyömenetelmiä. Koulutus tarjoaa lasten ja nuorten kasvuympäristöihin työvälineitä, joilla voidaan edistää mielenterveyttä̈, ehkäistä syrjäytymistä̈ ja kohdata moninaisuutta. Tämän ohella koulutus antaa valmiudet asiantuntijuuden hyödyntämiseen moniammatillisissa yhteisöissä ja verkostoissa (konsultointi, kehittämis- ja suunnittelutyö) sekä työkaluja esimies- ja projektitehtäviin.
  • Koulutukseen valitulle opiskelijalle myönnetään erillisten opintojen opinto-oikeus Turun yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan.
  • Erikoistumiskoulutus on maksullinen koulutus, eikä se johda tutkintoon. Koulutus kestää 3 vuotta ja sen laajuus on 70 opintopistettä. Koulutus suoritetaan työn ohessa monimuoto-opintoina. Erillisten opintojen opinto-oikeus myönnetään 3 vuodeksi ja hakijoiden oletetaan pystyvän osallistumaan opetukseen opinto-ohjelman mukaisesti.
  • 70 opintopisteen laajuisen erikoispsykologikoulutuksen kokonaishinta on 8400 euroa (120 euroa per opintopiste). Opintomaksun voi maksaa 1, 3 tai 6 erässä. Maksusuunnitelmasta sovitaan tarkemmin opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.
  • Tarkemmat tiedot koulutuksen sisällöstä löydät vuodelle 2022-2025 tehdystä Opinto-oppaasta 

Valittavien määrä

Koulutukseen otetaan maksimissaan 35 opiskelijaa, (koulutus käynnistyy, mikäli hyväksyttävissä olevia paikan vastaanottaneita on 25).

Hakukelpoisuus

Lasten ja nuorten erikoispsykologikoulutuksen, 70 op, valintaperusteena ovat:

  1. laillistetun psykologin pätevyys Suomessa 
  2. mahdollisuus hyödyntää koulutuksen tarjoamaa erikoisosaamista omassa työssään (hakuaikaan tai lähitulevaisuudessa)

Valintamenettely ja aikataulut

Hakuaika on päättynyt. 

Hakemukset pisteytetään helmi-maaliskuun aikana ja valittaville ilmoitetaan valintapäätöksestä 30.4.2022 mennessä.

Myönnetty opiskelupaikka tulee vastaanottaa 15.5.2022 mennessä.

Hakulomake  

Hakulomake on sulkeutunut.

Tietosuojaseloste (Hakulomakkeet ohjautuvat webropolista salattuina suoraan vastuuyliopistojen käsittelijöille) 

Hakemuksien täydentäminen jälkikäteen

Hakemuksia ei voi täydentää lomakkeen lähettämisen tai hakuajan päättymisen jälkeen.

Hakemuksessa mainittuja, mutta siellä puuttuvia liitteitä voidaan pyytää erikseen. Täydennyspyynnöt tulee toimittaa kahden viikon sisällä. 

LIITTEET

* Tutkintotodistus

* Todistus Valviran laillistamisesta 

* Työtodistukset (vain hakemuksen kannalta olennaiset)

* Todistukset täydennyskoulutuksesta (vain hakemuksen kannalta olennaiset)

* Työnohjaustodistukset 

* Julkaisuluettelo (jos sellainen on)

OHJEET LIITTEIDEN TALLENTAMISEEN JA LIITTÄMISEEN

Hakemuksen pisteytys

Linkin alta löydät valintaperusteet, jotka tarkentavat pisteytystä  

Yhteystiedot 

Lasten ja nuorten erikoispsykologikoulutuksen sisältö ja suorittaminen: 

Katariina Alanko, katarina.alanko@abo.fi

Anna Nyman, etunimi.sukunimi@utu.fi 

Riikka Korja,  etunimi.sukunimi@utu.fi

Haku- ja valintaprosessiin liittyvät käytännön kysymykset:

Katri Tammelin, etunimi.sukunimi@utu.fi

Tanja Sarlin, etunimi.sukunimi@utu.fi