Erikoispsykologikoulutus

 

 

MITÄ? 
  • Yleistietoa erikoispsykologikoulutuksien valintakriteereista - erikoispsykologikoulutuksen opiskelijavalinta 2022
  • Psykologian alan erikoistumiskoulutuksia:  Nojaavat vahvaan tutkimukselliseen ja tieteelliseen pohjaan ja niitä järjestävät vain yliopistot ja korkeakoulut.
  • Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen erikoistumiskoulutusuudistuksen myötä erikoispsykologikoulutus muuttui lisensiaattityöpohjaisesta koulutuksesta uusimuotoiseksi ammattiliseksi lisäkoulutuksesksi.
  • Koulutukset ovat laajuudeltaan 70 opintopistettä ja ne voidaan suorittaa 3 vuodessa työn ohessa.
  • Koulutukset ovat maksullisia 120 eur/op ja niiden valmistelussa on tehty tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. 
  • Erikoistumiskoulutusten julkinen luettelo

KENELLE?

  • Psykologian maisteritutkinnon suorittaneille, laillistetuille ja työelämässä toimiville psykologeille

MIKSI?

  • Ammattitaidon kehittämiseksi, erityisaloille profiloitumiseksi ja työnantajan tarpeisiin vastaamiseksi

ERIKOISALAT PSYKOLOGIAN ERIKOISTUMISKOULUTUKSESSA (Opinto-oppaat saattavat päivittyä vielä)

MUITA ERIKOISTUMISOPINTOKOKONAISUUKSIA

Terveyspsykologian erikoistumisopinnot (Itä-Suomen yliopisto, 30 op)

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoistumiskoulutus (Tampereen yliopisto, 30 op)

Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus / Specialiseringsutbildningen i rättspsykologi (Åbo Akademi, 30 op)

SIIRTOHAKU

Neuropsykologian alalla on jatkuva haku lisensiaatintutkintoon johtavasta vanhasta koulutuksesta uusimuotoiseen erikoistumiskoulutukseen. 

Terveyspsykologian alalla on elokuun ajan käynnissä viimeinen siirtohaku vanhasta lisensiaattimuotoisesta tutkinnosta uuteen koulutukseen. Tarkasta hakukelpoisuutesi erikoisalan lehtorin kanssa (petri.karkkola@uef.fi) ja hae siirtoa verkkolomakkeella.

Helsingin yliopistossa kirjoilla olevilla psykologian lisensiaatin tutkintoon tähtäävillä erikoispsykologian opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa PsL-tutkinto 31.7.2023 asti. Mahdollisuudet suorittaa ja täydentää opintoja tulee tarkistaa alakohtaisesti opintohallinnosta tai vastuuprofessoreilta. Huomioithan, että vastuuyliopisto voi olla eri kuin se, mihin olet suorittamassa lisensiaatitutkintoa. 

Lisensiaattimuotoiseen koulutukseen valituilla lähtökohtaisesti opinto-oikeus on pysyvä, mutta erityisesti lisensiaattikoulutukseen liittyviä kursseja järjestetään kunkin erikoisalan resurssien mukaan uusimuotoisen koulutuksen ohessa ja erikoispsykologinimikkeen saamisen edellytys on että opiskelija suorittaa erikoispsykologikoulutuksen lopputyö ja siihen liittyvä seminaarin.

MAKSULLISTEN OPINTOJEN VERO-OHJEITA

Ajankohtaisia vero-ohjeita koulutuksen verovähennyskelpoisuudesta löydät parhaiten Verohallinnon vero.fi -palvelun ohjeista. Hyödyllinen on myös Taloustaito-lehden numeron 7/2016 juttu Työn kyljessä opiskelemaan. Veronmaksajien Taloustaito-lehteä saa kirjastoista ja Veronmaksajien jäsenenä lehden arkistosta.

MUUTA TIETOA

Kysessä on yliopistojen ja korkeakoulujen erikoistumiskoulutus, jonka laajuudesta, tavoitteista ja kohderyhmästä sekä opiskelijan asiantuntemuksen osoittamisesta on sovittu yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen keskinäisessä yhteistyössä sekä yhdessä työ- ja elinkeinoelämän edustajien kanssa. Lue erikoistumiskoulutuksiin liittyvistä lainsäädännöistä.

Erikoispsykologikoulutuksen vuoden 2020 toimintakertomus.

MUITA LINKKEJÄ