Neuropsykologia

Hallinto  
Professori Laura Hokkanen
Helsingin yliopisto
etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi
puh. 02941 29505
Yliopistonlehtori Maarit Virta
Helsingin yliopisto
etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi
puh. 02941 29535

Yliopistonlehtori Petriina Munck
Helsingin yliopisto
etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi

Yliopistolehtori Hanna Jokinen-Salmela
Helsingin yliopisto 
hanna.jokinen[at]helsinki.fi

Koulutussuunnitelija Jenni Ovaska
Helsingin yliopisto
jenni.e.ovaska[at]helsinki.fi 
puh. 02941 26604

- Myös ohjausryhmän kokousten sihteeri/asioiden valmistelija

 

Erikoisalan ohjausryhmä    
Jäsenet Yliopisto/organisaatio Varajäsenet
Puheenjohtaja Laura Hokkanen  
etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi
HY Varapuheenjohtaja Maarit Virta
etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi 
Maarit Virta
etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi
HY Marja Laasonen
etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi
Hannu Räty
etunimi.sukunimi[at]uef.fi
ISY Katri Komulainen
etunimi.sukunimi[at]uef.fi
Tuija Aro
tuija.i.aro[at]jyu.fi
JY Timo Ahonen
etunimi.sukunimi[at]psyka.jyu.fi
Marvi Jehkonen
etunimi.sukunimi[at]tuni.fi
TAU Anneli Kylliäinen
etunimi.sukunimi[at]tuni.fi
Heikki Hämäläinen
etunimi.sukunimi[at]utu.fi
TY Mika Koivisto
etunimi.sukunim[at]utu.fi
Mira Karrasch
etunimi.sukunimi[at]abo.fi
ÅA Matti Laine
etunimi.sukunimi[at]abo.fi
Laura Sokka
etunimi.sukunimi[at]ttl.fi
Opiskelijajäsen Päivi Helenius
heleniuspaivi[at]gmail.com
Taina Nybo
etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi
Suomen Psykologiliitto Matti Vanhanen
etunimi.sukunimi[at]niuva.fi
Asiantuntijajäsenet    
Tatu Kauranen
etunimi.sukunimi[at]lshp.fi
Suomen Neuropsykologinen yhdistys Sari Levänen
sari-anne.levanen[at]hus.fi
Erja Poutiainen
etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi
Neuropsykologian Erikoistumislautakunta  Elisa Kantola-Sorsa
etunimi.sukunimi[at]welho.com