Uusimuotoinen erikoispsykologikoulutus

ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSET KÄYNNISTYVÄT SYKSYLLÄ 2019. Vielä auki siirtohaku sekä haku oikeuspsykologian erikoistumiskoulutukseen.

TIIVISTETYSTI:

  • Koulutukset ovat laajuudeltaan 70 opintopistettä ja ne voidaan suorittaa 3 vuodessa työn ohessa.
  • Koulutukset ovat maksullisia, ja niiden hinta on 120 €/opintopiste.
  • Kunkin erikoisalan järjestelyistä vastaa yksi yliopisto (ks. yllä) yhteistyössä muiden Psykonet-yliopistojen kanssa.
  • Koulutusten kehittämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa, kuten on tehty valmistelussa.
  • Informaatiota erikoispsykologikoulutuksista 

OIKEUSPSYKOLOGIAN ERIKOISTUMISKOULUTUKSEEN HAKU ON AUKI 1.4.-30.4.2019

Åbo Akademin johtamana on valmisteltu oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus.

Kyseessä ei ole erikoispsykologikoulutus vaan monialainen erikoistumiskoulutus.

  • Koulutus on laajudeltaan 30 op ja voidaan suorittaa 2 vuodessa
  • Koulutukset ovat maksullisia, ja niiden hinta on 120 €/opintopiste.
  • Koulutuksesta vastaa Åbo Akademi

SIIRTOHAKU: Lisensiaatintutkintoon johtavasta vanhasta koulutuksesta uudenmuotoiseen koulutukseen haku jatkuu 31.5.2019 saakka terveyspsykologiassa

Lisensiaattimuotoiseen koulutukseen valituilla lähtökohtaisesti opinto-oikeus on pysyvä, mutta erityisesti lisensiaattikoulutukseen liittyviä kursseja järjestetään kunkin erikoisalan resurssien mukaan uusimuotoisen koulutuksen ohessa ja erikoispsykologinimikkeen saamisen edellytys on että opiskelija suorittaa erikoispsykologikoulutuksen lopputyö ja siihen liittyvä seminaarin. 

SIIRTOHAKU LISENSIAATIMUOTOISISTA TUTKINNOISTA ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSIIN ON MAHDOLLISTA 1.-26.4.2019. Lisensiaattimuotoisiin koulutuksiin hyväksytyt opiskelijat voivat suorittaa koulutuksen loppuun osallistumalla alansa erikoispsykologikoulutuksen lopputyön tekemiseen ja siihen liittyvään seminaariin (yht 11 op). Koulutus maksaa 120 eur/op eli 1320 euroa.

SIIRTOHAKU TÄNÄ KEVÄÄNÄ ON MAHDOLLISTA KAIKILLA MUILLA ERIKOISTUMISALOILLA PAITSI NEUROPSYKOLOGIASSA.  

Opiskelija toimittaa vapaamuotoisen hakemuksen erikoisalasihteerin kautta erikoisalan vastuuopettajalle. Hakemuksen liittenä tulee olla hyväksytty seurantalomake aikaisemmista erikoispsykologikoulutuksen opintosuoritteista.

Ole siirtohausta yhteydessä  tarkemmin oman erikoisalasi erikoisalasihteeriin.

Auki oleviin siirtohakulomakkeisiin pääset täältä

HAKU MUIHIN PAITSI TERVEYSPYSKOLOGIAN ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSEEN ON SULJETTU.

VERO-OHJEITA

Koska uusimuotoiset koulutukset ovat maksullisia, niistä voi olla osallistujille erilaisia veroseuraamuksia. Psykonet on koonnut aiheesta Verohallinnon vero.fi -palvelun ohjeisiin pohjautuvan yhteenvedon Vero-ohjeita erikoispsykologikoulutuksen osallistujille. Hyödyllinen on myös Taloustaito-lehden numeron 7/2016 juttu Työn kyljessä opiskelemaan. Veronmaksajien Taloustaito-lehteä saa kirjastoista ja Veronmaksajien jäsenenä lehden arkistosta.

ERIKOISALAT:

MUUTA TIETOA

Erikoispsykologikoulutuksen vuoden 2017 toimintakertomus löytyy täältä.

Erikoistumiskoulutuksena voidaan järjestää koulutus, jonka laajuudesta, tavoitteista, kohderyhmästä ja opiskelijan asiantuntemuksen osoittamisesta on sovittu yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen keskinäisessä yhteistyössä yhdessä työ- ja elinkeinoelämän edustajien kanssa.

OKM:n järjestämän erikoistumiskoulutusten aloitusseminaarin 27.2.2015 pohjamateriaali löytyy täältä, tiedote täältä ja tallenne koko seminaaripäivästä täältä.

MUITA LINKKEJÄ