Erikoispsykologikoulutus

MITÄ? 
 • Psykologian alan erikoistumiskoulutuksia:  Nojaavat vahvaan tutkimukselliseen ja tieteelliseen pohjaan ja niitä järjestävät vain yliopistot ja korkeakoulut.
 • Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen erikoistumiskoulutusuudistuksen myötä erikoispsykologikoulutus muuttui lisensiaattityöpohjaisesta koulutuksesta uusimuotoiseksi koulutukseksi.
 • Koulutukset ovat laajuudeltaan 70 opintopistettä ja ne voidaan suorittaa 3 vuodessa työn ohessa.
 • Koulutukset ovat maksullisia 120 eur/op ja niiden valmistelussa on tehty tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. 
 • Yleistietoa erikoispsykologikoulutuksista opinto-oppaista 
 • Erikoistumiskoulutusten julkinen luettelo

KENELLE?

 • Psykologian maisteritutkinnon suorittaneille, laillistetuille ja työelämässä toimiville psykologeille

MIKSI?

 • Ammattitaidon kehittämiseksi, erityisaloille profiloitumiseksi ja työnantajan tarpeisiin vastaamiseksi

ERIKOISALAT PSYKOLOGIAN ERIKOISTUMISKOULUTUKSESSA

MUITA ERIKOISTUMISKOULUTUKSIA

Terveyspsykologian erikoistumisopinnot (30 op)

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoistumiskoulutus (30 op)

Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus (30 op)

Åbo Akademin johtamana on valmisteltu oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus.

Kyseessä ei ole erikoispsykologikoulutus vaan monialainen erikoistumiskoulutus.

 • Koulutus on laajudeltaan 30 op ja voidaan suorittaa 2 vuodessa
 • Koulutukset ovat maksullisia, ja niiden hinta on 120 €/opintopiste.
 • Koulutuksesta vastaa Åbo Akademi

AJANKOHTAISTA

Helsingin yliopistossa kirjoilla olevilla erikoispsykologian opiskelijoilla on mahdollisuus saada erikoispsykologin tutkinto suoritettua, jos kaikki suoritukset (lisuri ym.) ovat opintorekisterissä kesään 2023 mennessä. Tarkista mahdollisuuksia opintojesi suorittamiseen ja täydentämiseen alakohtaisilta erikoisalasihteereiltä tai vastuuprofessoreilta. Huomioithan, että vastuuyliopisto voi olla eri kuin se, mihin olet suorittamassa lisensiaatitutkintoa. 

SIIRTOHAKU

Lisensiaatintutkintoon johtavasta vanhasta koulutuksesta uudenmuotoiseen koulutukseen avautuu hakuja eri erikoistumisaloilla keväisin. Neuropsykolgiassa viimeinen siirtohaku avautuu 2020 keväällä.  

Lisensiaattimuotoiseen koulutukseen valituilla lähtökohtaisesti opinto-oikeus on pysyvä, mutta erityisesti lisensiaattikoulutukseen liittyviä kursseja järjestetään kunkin erikoisalan resurssien mukaan uusimuotoisen koulutuksen ohessa ja erikoispsykologinimikkeen saamisen edellytys on että opiskelija suorittaa erikoispsykologikoulutuksen lopputyö ja siihen liittyvä seminaarin. 

Miten toimit jos haluat vaihtaa lisensiaattityön tekemisestä erikoistumiskoulutukseen?

Toimita vapaamuotoimen hakemus erikoisalasihteerin kautta erikoisalan vastuuopettajalle. Hakemuksen liittenä tulee olla hyväksytty seurantalomake aikaisemmista erikoispsykologikoulutuksen opintosuoritteista.

Ole siirtohausta yhteydessä  tarkemmin oman erikoisalasi erikoisalasihteeriin.

Kulloinkin avoinna oleviin siirtohakulomakkeisiin pääset täältä

MAKSULLISTEN OPINTOJEN VERO-OHJEITA

Psykonet on koonnut aiheesta Verohallinnon vero.fi -palvelun ohjeisiin pohjautuvan yhteenvedon Vero-ohjeita erikoispsykologikoulutuksen osallistujille. Hyödyllinen on myös Taloustaito-lehden numeron 7/2016 juttu Työn kyljessä opiskelemaan. Veronmaksajien Taloustaito-lehteä saa kirjastoista ja Veronmaksajien jäsenenä lehden arkistosta.

MUUTA TIETOA

Kysessä on yliopistojen ja korkeakoulujen erikoistumiskoulutus, jonka laajuudesta, tavoitteista ja kohderyhmästä sekä opiskelijan asiantuntemuksen osoittamisesta on sovittu yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen keskinäisessä yhteistyössä sekä yhdessä työ- ja elinkeinoelämän edustajien kanssa. Lue erikoistumiskoulutuksiin liittyvistä lainsäädännöistä täältä.

Erikoispsykologikoulutuksen vuoden 2017 toimintakertomus löytyy täältä.

MUITA LINKKEJÄ

 • Jatko-opinnot/tohtorikoulut HY, ISY, JY, TAU, TY, ÅA
 • OKM:n järjestämän erikoistumiskoulutusten aloitusseminaarin 27.2.2015 pohjamateriaali löytyy täältä, tiedote täältä ja tallenne koko seminaaripäivästä täältä.