Uusimuotoinen erikoispsykologikoulutus

Psykonet on aloittanut uusimuotoiset erikoispsykologien erikoistumiskoulutukset syksyllä 2016. Tältä sivulta löytyy tietoja sekä uudesta koulutuksesta että vanhasta lisensiaatin tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Vasemman reunan valikosta löytyvät sekä uudet että vanhat opinto-oppaat sekä linkit kurssikalenteriin ja erikoisalojen yhteystietoihin.

Lyhyesti uudistuksen voi tiivistää seuraavasti:

  • Koulutukset ovat laajuudeltaan 70 opintopistettä ja ne voidaan suorittaa 3 vuodessa työn ohessa.
  • Koulutukset ovat maksullisia, ja niiden hinta on 120 € / opintopiste.
  • Erikoisaloja ovat seuraavat:
  • Kunkin erikoisalan järjestelyistä vastaa yksi yliopisto (ks. yllä) yhteistyössä muiden Psykonet-yliopistojen kanssa.
  • Ensimmäiset koulutukset alkoivat syksyllä 2016.
  • Seuraavasta hakuajasta tehdään päätös piakkoin. Alustava ajankohta on tammikuu 2019.
  • Koulutusten kehittämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa, kuten on tehty valmistelussa.

Lisäksi Åbo Akademin johtamana on valmisteltu oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus, joka järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa vuonna 2017–2019. Kyseessä ei kuitenkaan ole erikoispsykologikoulutus vaan monialainen erikoistumiskoulutus. Haku koulutukseen oli keväällä 2017.

Vuonna 2019 aloitetaan myös kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutus.

Koska uusimuotoiset koulutukset ovat maksullisia, niistä voi olla osallistujille erilaisia veroseuraamuksia. Psykonet on koonnut aiheesta Verohallinnon vero.fi -palvelun ohjeisiin pohjautuvan yhteenvedon Vero-ohjeita erikoispsykologikoulutuksen osallistujille. Hyödyllinen on myös Taloustaito-lehden numeron 7/2016 juttu Työn kyljessä opiskelemaan. Veronmaksajien Taloustaito-lehteä saa kirjastoista ja Veronmaksajien jäsenenä lehden arkistosta.

Erikoispsykologikoulutuksen vuoden 2016 toimintakertomus löytyy täältä.

Erikoistumiskoulutuksena voidaan järjestää koulutus, jonka laajuudesta, tavoitteista, kohderyhmästä ja opiskelijan asiantuntemuksen osoittamisesta on sovittu yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen keskinäisessä yhteistyössä yhdessä työ- ja elinkeinoelämän edustajien kanssa. OKM:n järjestämän erikoistumiskoulutusten aloitusseminaarin 27.2.2015 pohjamateriaali löytyy täältä, tiedote täältä ja tallenne koko seminaaripäivästä täältä.

Lisensiaatintutkintoon johtava vanha erikoispsykologikoulutus

Jo käynnissä oleville koulutuksille kuten erikoispsykologikoulutukselle on varattu siirtymäaikaa vuoden 2016 loppuun asti. Lisensiaattimuotoisiin koulutuksiin hyväksytyt opiskelijat voivat suorittaa koulutuksen loppuun maksuttomana oman opetussuunnitelmansa mukaisesti myös vuoden 2016 jälkeen.

Lisensiaattimuotoinen erikoispsykologikoulutus on psykologian maisterin tutkinnon pohjalta suoritettava ammatillisesti painottunut tieteellinen jatkokoulutus, joka johtaa psykologian lisensiaatin tutkintoon jollakin psykologian viidestä erikoisalasta (asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004, OPM:n asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksesta 568/2005).

Lisensiaattimuotoiseen koulutukseen valituilla opiskelijoilla on oikeus suorittaa koulutus loppuun oman yliopistonsa ja erikoisalansa tarjoamien mahdollisuuksien puitteissa. Lähtökohtaisesti opinto-oikeus on pysyvä, mutta erityisesti lisensiaattikoulutukseen liittyviä kursseja järjestetään kunkin erikoisalan resurssien mukaan uusimuotoisen koulutuksen ohessa. Ole tästä tarkemmin yhteydessä oman erikoisalasi erikoisalasihteeriin.

Lisensiaattimuotoisen koulutuksen erikoisalat ovat:

 
 

Kehkalogo

Kehitys- ja kasvatuspsykologia

 

neurologo

Neuropsykologia

 

teralogo

Psykoterapia

 

trvlogo

Terveyspsykologia

 

tyo_orglogo

Työ- ja organisaatiopsykologia

 

Tutkinnon laajuus on 120 op. Tutkinto on suunniteltu niin, että se voidaan suorittaa työn ohella noin neljässä vuodessa. Psykonet järjestää kunkin erikoisalan koulutuksen valtakunnallisesti yhteisenä ja kaikkien erikoisalojen opinnot voidaan suorittaa kaikissa psykologian koulutusta antavissa yliopistoissa. Tutkinto suoritetaan siinä yliopistossa, jossa opiskelija on kirjoilla jatko-opiskelijana. 

Erikoispsykologikoulutus tuottaa terveydenhuollon ammattihenkilöstöistä annetun lain (559/94) 14 §:n tarkoittaman erikoispätevyyden sillä erikoisalalla, jolla koulutus on suoritettu.

Linkkejä erikoispsykologikoulutuksen opiskelijoille