Tervetuloa

 

Psykonet on psykologian koulutusalalla toimiva yliopistoverkosto, jonka muodostavat kaikki kuusi psykologian oppiaineen alla toimivaa laitosta ja oppiaineryhmät. 

Verkosto on toiminut koulutusalan katto-organisaationa vuodesta 1989.

Verkoston koordinaatioyliopistona toimii Turun yliopisto. 

 

 

 

 

 

Koulutusyhteistyö ulottuu kaikille tasoille perustutkinnosta jatkokoulutukseen (erikoistumiskoulutus ja tohtoriopinnot). Verkoston toiminnan painopiste on erikoispsykologikoulutuksen järjestämisessä ja kehittämisessä. Psykonet järjestää alan koulutusta valtakunnallisena yhteistyönä ja osallistuu aktiivisesti alan kehitystyöhön sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.  

Verkoston yhteistoiminnan perustana on alun perin ollut psykologian tutkinnoista annettu tutkintoasetus (318/1996, 1 §), jossa edellytti, että tutkintoihin kuuluva koulutus suunnitellaan ja järjestetään yliopistojen yhteistyönä. Vaikka asetus on kumottu 2004, yhteistyötä on jatkettu.

 

 

Lisää...

English In English

  Psykoppi-Moodle

facebook.png  Facebook

Toimintakertomus 2018

Psykonetin historia